Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Poddębniak
Miejsce urodzenia: Zastawie
Data urodzenia: 09-02-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP w Szczecinie w sprawie udziału w organizacji „Europejska Armia Podziemna”. Stanisław Poddębniak był w sprawie przesłuchany w charakterze świadka, następnie został tymczasowo aresztowany jako członek ww. organizacji. Oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1948 do 16.05.1949 na terenie Szczecinka był członkiem organizacji „Europejska Armia Podziemna”, mającej na celu zmianę ustroju państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów, w ramach której brał udział w zebraniach organizacyjnych i pobierał ulotki celem kolportażu. Wyrokiem z dnia 15.11.1949 WSR w Szczecinie uznał wymienionego za winnego zarzucanego mu czynu i skazał na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na 1 rok oraz orzekł przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Sz 006/94 t. 1-5 (981/III).
Akta w sprawie przynależności do organizacji „Europejska Armia Podziemna”. Na mocy postanowienia wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczecinie z dnia 18.05.1949 Stanisław Poddębniak został tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Szczecinie w związku z podejrzeniem o przynależność do ww. organizacji. W dniu 21.07.1949 wydano postanowienie o pociągnięciu wymienionego do odpowiedzialności karnej, a śledztwo zamknięto 23.07.1949. Stanisław Poddębniak został oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1948 do 16.05.1949 na terenie Szczecinka był członkiem organizacji „Europejska Armia Podziemna”, mającej na celu zmianę ustroju państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów, w ramach której brał udział w zebraniach organizacyjnych i pobierał ulotki celem kolportażu. Wyrokiem z dnia 15.11.1949 WSR w Szczecinie uznał wymienionego za winnego zarzucanego mu czynu i skazał na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na 1 rok oraz orzekł przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W dniu 19.11.1949 pełnomocnik Stanisława Poddębniaka wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego Skargę Rewizyjną. Postanowieniem z dnia 25.05.1950 Najwyższy Sąd Wojskowy pozostawił skargę bez uwzględnienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 7.05.1953 WSR w Szczecinie na mocy ustawy o amnestii złagodził karę do 3 lat i 4 miesięcy, w związku z czym Stanisław Poddębniak został zwolniony. W aktach znajduje się postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydział Karny z dnia 10.07.2017, sygn. III Ko 322/17 stwierdzające nieważność wyroku WSR z dnia 14.11.1949, sygn. Sr. 577/49. IPN Sz 62/358 (Sr. 577/49).
Akta śledztwa w sprawie zatajenia informacji o istnieniu na terenie Szczecinka nielegalnej organizacji pod nazwą "Polska Armia Podziemna"/„Europejska Armia Podziemna”, w okresie od listopada 1948 do maja 1949 i innych czynów zabronionych, prowadzonego przeciwko podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 18 § 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. W materiałach Stanisław Poddębniak występuje jako członek organizacji. IPN Sz 00101/50 t. 1-2 (274/III).
Materiały stanowią Charakterystykę nr 25, sporządzoną w dniu 17.10.1972 w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie dot. organizacji „Europejska Armia Podziemna”. Stanisław Poddębniak figuruje w kwestionariuszu osobowym jako osoba, która w roku 1949 na terenie woj. koszalińskiego była członkiem „nielegalnej organizacji”, aresztowana 18.06.1949. W sumie aresztowano 37 członków i pomocników organizacji, z czego 30 zostało skazanych. W charakterystyce wskazano, że „generalnym celem działalności EAP było obalenie istniejącej władzy ludowej w Polsce w obliczu lansowanej w tym czasie teorii o III wojnie światowej”. IPN Sz 008/676 (1288/IV).
Materiały stanowią Charakterystykę nr 34/74, sporządzoną w dniu 11.05.1974 w Wydz. "C" w Koszalinie dot. organizacji „Polska Armia Podziemna” „Europejska Armia Podziemna”. Stanisław Poddębniak figuruje w notatce informacyjnej z KWMO w Szczecinie do KWMO w Koszalinie, gdzie wymieniony jest jako były członek organizacji zamieszkały na terenie woj. koszalińskiego. Figuruje także w kwestionariuszu osobowym z dnia 27.04.1974, gdzie wskazano że w ramach EAP otrzymał zadanie „typowania kandydatów do organizacji i szukania odpowiednich miejsc do zrzutów broni przez samoloty angielskie (…), przechowywał w swoim mieszkaniu odezwę organizacji”. IPN Sz 00103/354 (492/IV).
Materiały stanowią „Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji” prowadzony w Wydz. "C" w Szczecinie w formie alfabetycznej tabeli ze wskazaniem danych osobowych oraz adnotacji o sygnaturze akt. Stanisław Poddębniak jest wymieniony jako osoba, której dotyczyły materiały śledcze o sygn. 981/III. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
.