Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfreda Maria
Nazwisko: Siedlik
Nazwisko rodowe: Matoszko
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 09-04-1932
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dotyczącego działalności na terenie Kamienia Pomorskiego organizacji pod nazwie „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” (NFMP). Rozkaz zatrzymania Alfredy Siedlik (wówczas Matoszko) wydano 2.11.1948 w związku z podejrzeniem o przynależność do ww. organizacji. Postanowieniem z 8.11.1948 została tymczasowa aresztowana i osadzona w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. Dnia 27.01.1949 wobec Alfredy Siedlik wydano postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, w którym wskazano, że wchodziła ona w porozumienie z członkami NFMP, w ten sposób, że brała udział w zebraniu członków, na którym omawiano założenia ideologiczne i strukturę tej organizacji. Postanowieniem z 29.01.1949 zmieniono środek zapobiegawczy na dozór MO. Śledztwo zamknięto 29.01.1949 i wniesiono do sądu akt oskarżenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z 21.02.1949 (sygn. Sr 133/49) Alfreda Siedlik została uznana winną tego, że nieoznaczonego dnia w Kamieniu Pomorskim, otrzymawszy wiarygodną wiadomość o założeniu NFMP nie zawiadomiła o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw i skazał ją na 1 rok więzienia w zawieszeniu na okres 2 lat. IPN Sz 006/169 (5368/III).
Akta sprawy karnej przez Woskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie (sygn. Sr. 133/49) dotyczącej powstania w 1948 roku i działalności nielegalnej organizacji „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” (NFMP). Alfreda Matoszko została zatrzymana w związku ze sprawą 2.11.1948 i poddana rewizji osobistej. W dniu następnym poddana przesłuchaniu, podczas którego zeznała, że wiosną 1948 uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym NFMP, na którym wyraziła zgodę na przystąpienie do organizacji. Akt oskarżenia, w którym zarzucono Alfredzie Matoszko, że brała udział w zebraniu członków NFMP, na którym omawiano założenia ideologiczne i strukturę tej organizacji, wniesiono do sądu 29.01.1949. Rozprawa odbyła się 17.02.1949 i 21.02.1949. Na drugim terminie rozprawy zapadł wyrok uznający Alfredę Siedlik za winną tego, że nieoznaczonego dnia w Kamieniu Pomorskim, otrzymawszy wiarygodną wiadomość o założeniu NFMP, która miała na celu „zmianę przemocą ustroju Polski Ludowej” nie zawiadomiła o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Za powyższe została skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN Sz 187/74-76 (Sr. 133/49).
"Charakterystyka nr 27" opracowana w roku 1972 w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie dotyczącą nielegalnej organizacji pod nazwą „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” powstałej w 1948 na terenie Kamienia Pomorskiego. W założeniu organizacja miała utworzyć tzw. „piątki” także w innych miastach, w tym w Poznaniu. Alfreda Matoszko figuruje w materiałach jako osoba wchodząca w porozumienie z członkami organizacji poprzez udział w nielegalnym zebraniu, o którym nie poinformowała władz, za co została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2lata. IPN Sz 008/678 (1290/IV).
Materiały stanowią „Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji” prowadzony w formie alfabetycznej tabeli ze wskazaniem danych osobowych oraz adnotacji o sygnaturze akt. Alfreda Siedlik jest wymieniona jako osoba, której dotyczyły materiały o sygn. 5368/III. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
Dokumentacja związana z przyznaniem Alfredzie Siedlik prawa przynależności do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego-Oddział Pomorza Zachodniego w Szczecinie, w związku z doznanymi represjami. W materiałach znajduje się zaświadczenie z Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, że ww. została w 1949 r. skazana na rok więzienia z powodów politycznych. IPN Sz 646/180.
.