Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ławniczak
Miejsce urodzenia: Police
Data urodzenia: 06-05-1961
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ławniczak był rozpracowywany przez Wydz. III-A, a następnie przez Wydz. V KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Stempel" nr rej. Sz 22952. Sprawę zarejestrowano 5.01.1982, a 12.01.1982 zmieniono jej kategorię na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Rozpracowanie związane było z podejrzeniem o przynależność do "nielegalnej organizacji politycznej" i przygotowywaniem ulotek i dokumentów o treści "antypaństwowej". Przygotowane w ten sposób ulotki Stanisław Ławniczak rozlepiał na ścianach domów mieszkalnych w Policach. Materiały 14521/II zostały zniszczone za protokołem brakowania akt nr 3/90, poz. 569. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru nad śledztwem dotyczącym rozpowszechniania przez Stanisława Ławniczaka wraz z innymi osobami ulotek nawołujących do protestu przeciwko stanowi wojennemu poprzez ich rozklejanie w sieniach domów mieszkalnych. W dniu 15.02.1982 podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w tej sprawie, którego prowadzenie powierzył KWMO w Szczecinie. W tym samym dniu wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, Stanisław Ławniczak osadzony został w areszcie śledczym w Szczecinie. W akcie oskarżenia zarzucono Stanisławowi Ławniczakowi, że wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą sporządził oraz rozpowszechniał ulotki o treści mogącej osłabić gotowość obronną PRL. Akt oskarżenia przesłano do sądu 15.03.1982. IPN Sz 372/202 (Pg. Śl. 97/82).
Akta kontrolne śledztwa dotyczące sporządzania i rozpowszechniania w lutym 1982 na terenie Polic ulotek o „treści antypaństwowej”. Stanisław Ławniczak wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechniał w Policach ulotki nawołujące w swojej treści do protestu przeciwko stanowi wojennemu, w związku z czym w dniu 13.02.1982 został zatrzymany, a w dniu 15.02.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Tego samego dnia postawiono wymienionemu zarzut z art. 48 ust. 3 w zw. z ust. 1 art. 48 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, tj. o to że w dniu 12.02.1982 wspólnie z innymi osobami sporządził ulotki o treści „mogącej osłabić gotowość obronną PRL”, które następnie rozlepiał w budynkach mieszkalnych. W piśmie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej do KWMO w Szczecinie z dnia 11.03.1982, ta poinformowała, że według posiadanych przez nią informacji w czasie zatrzymania funkcjonariusze MO używali siły fizycznej w postaci bicia Stanisława Ławniczaka pięściami po twarzy. Postępowanie zostało zakończone w dniu 13.03.1982, a 15.03.1982 skierowano do sądu akt oskarżenia. Wyrokiem z dnia 18.01.1983, sygn. VI K 845/82 Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał Stanisława Ławniczaka na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą zawiesił na okres 2 lat. IPN Sz 0013/334 (14641/III).
Materiały stanowią akta tymczasowo aresztowanego. Stanisław Ławniczak został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dnia 15.02.1982 jako podejrzany o sporządzanie i kolportaż ulotek, której treść „mogła osłabić gotowość obronną PRL” i osadzony w areszcie śledczym w Szczecinie. Środek zapobiegawczy przedłużano na podstawie postanowień z 25.06.1982 i 27.07.1982. Stanisław Ławniczak został zwolniony z aresztu 4.08.1982 na podstawie nakazu zwolnienia z 3.08.1982. IPN Sz 49/961 (323/VIII/33/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kondor” nr rej. 32027, dotycząca kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Polic oraz działalności w ramach podziemnych struktur „Solidarności”, wszczęta przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w dniu 3.07.1985. Sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) w dn. 4.11.1987. W jej toku ustalono, że wydawane jest pismo „Solidarność Nadodrza” oraz prowadzony kolportaż tego i innych tytułów. Stanisław Ławniczak występuje w sprawie jako osoba, która była rozpracowywana wraz z jednym z figurantów sprawy „Kondor” w ramach wcześniejszej sprawy krypt. „Stempel”. IPN Sz 0053/616 (17425/II).
W materiałach znajduje się rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego z dnia 23.03.1993 skierowana do Sądu Najwyższego-Izby Karnej od wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 18.01.1983, sygn. VI K 845/82 na korzyść Stanisława Ławniczaka. W rewizji nadzwyczajnej Prokurator zarzucił ww. wyrokowi naruszenie prawa materialnego poprzez uznanie, że działanie Stanisława Ławniczaka wypełniło dyspozycję art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1982 o stanie wojennym, pomimo braku przesłanek ku temu. Prokurator Generalny wniósł jednocześnie o zmianę wyroku poprzez uniewinnienie Stanisława Ławniczaka. W wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 18.01.1983, sygn. VI K 845/82 Stanisław Ławniczak został uznany winnym tego, że w dniach 12-13.02.1982 w Policach jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona kontynuował tę działalność w ten sposób, że organizował akcję protestacyjną przeciwko wprowadzeniu w kraju stanu wojennego przez sporządzanie ulotek i rozpowszechnianie ich. IPN BU 725/8 (RN VI 630/352/93/P).
.