Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Kacper
Nazwisko: Sajkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 08-05-1934
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Sajkowski występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) "Związek" nr rej. Ko 18709 , prowadzonej od 21.10.1980 przez Wydz. III ,,A"/V KWMO w Koszalinie, jako członek Zarządu Regionu "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. Zgodnie z ustaleniami SB "zwiększył swoją aktywność w związku i niejednokrotnie oficjalnie prezentuje swoje niezadowolenie z aktualnej sytuacji w kraju. Jego zdaniem winę za taki stan rzeczy ponosi rząd. Celem jest ustalenie czy Stanisław Sajkowski nawiązuje kontakty z elementami antysocjalistycznymi oraz ustalenie wszystkich jego kontaktów". Sprawę zdjęto z ewidencji w dniu 23.03.1983. IPN Sz 00107/85/1 (167/IV).
Stanisław Sajkowski, zarejestrowany 06.11.1981 pod nr. 19889, był rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Vis" przez Wydz. III ,,A"/V KWMO w Koszalinie, jako aktywny działacz NSZZ ,,Solidarność", organizator akcji protestacyjnej 01.05.1982 w Koszalinie. Sprawa początkowo, do 11.05.1982, prowadzona w kategorii Sprawy Operacyjnego Sprawdzeni (SOS). Sprawę zakończono 10.10.1982, zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum 08.11.1982. Materiały o sygn. 4532/II zniszczono 10.10.1989, a mikrofilm 4532/2 w dn. 15-17.01.1990. Protokoły brakowania nr 55/89, 64/90 WUSW Koszalin. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i kartotecznych.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego KWMO w Koszalinie, nr RSD 36/82, prowadzone w okresie 03.05.1982-24.06.1982. Stanisław Sajkowski był oskarżony o "niezaprzestanie działalności w NSZZ >Solidarność< oraz zorganizowanie akcji protestacyjnej w dniu 01.05.1982 na terenie katedry w Koszalinie". IPN Sz 00106/221 (5984/III).
Akta Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, sygn. II K 53/82. Stanisław Sajkowski został zatrzymany 01.05.1982 i tymczasowo aresztowany postanowieniem prokuratury jako podejrzany o kontynuowanie działalności zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" i zorganizowanie w dniu 01.05.1982 w Koszalinie akcji protestacyjnej. Sąd Wojewódzki w Koszalinie 07.07.1982 skazał Stanisława Sajkowskiego na 1.5 roku pozbawienia wolności. Sąd uznał winnym Stanisława Sajkowskiego tego, że "jako z-ca przewodn. Zarządu Regionu >Pobrzeże< NSZZ >Solidarność<, pomimo zawieszenia działalności tego związku w okresie stanu wojennego, nie odstąpił od działania w nim i w czasie odbywających się uroczystości święta państwowego 1 Maja, zorganizował akcję protestacyjna (…)”. Postanowieniem ww. sądu z dnia 25.07.1983 Stanisławowi Sajkowskiemu darowano resztę kary na mocy amnestii. IPN Sz 258/40 (II K 53/82).
Akta aresztowanego-skazanego Zakładu Karnego w Szczecinku, Wrocławiu oraz w Strzelinie. Stanisław Sajkowski został osadzony w dniu 03.05.1982 w Zakładzie Karnym w Szczecinku, na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. W dniu 07.07.1982 S. Sajkowski został skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie za działalność związkową i organizowanie akcji protestacyjnej w Koszalinie w dniu 01.05.1982, na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Od 13.08.1982 karę odbywał w ZK we Wrocławiu, a od 03.03.1983 w ZK w Strzelinie. Postanowieniem ww. sądu z dnia 25.07.1983 Stanisław Sajkowski został zwolniony z odbywania reszty kary, na mocy amnestii. IPN Sz 709/77 (83/7/194).
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego WUSW w Koszalinie, nr RSD 16/83 z dnia 07.09.1983, nr RSD 20/83 z dnia 23.09.1983, prowadzone w okresie 02.09.1983-12.12.1983. Stanisław Sajkowski 02.09.1983 został tymczasowo aresztowany, jako podejrzany o kolportaż w dniu 25.08.1983 w Koszalinie "nielegalnych ulotek" oraz o "podejmowanie nadal działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego". Prokuratura Wojewódzka w Koszalinie umorzyła postępowanie wobec Stanisławowi Sajkowskiemu ze względu na "nieznaczny stopień zagrożenia czynu". IPN Sz 00106/268 (6046/III).
Stanisław Sajkowski występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Sejmik" nr rej. Gd 40233, włączonej w okresie późniejszym do SO krypt. "Związek"/"Klan". W dokumentach z dnia 10.09.1981 i 14.09.1981 S. Sajkowski występuje jako członek Komisji Zjazdowej oraz Komisji Programowej I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Gd 003/166/20/22 (185/IV).
Materiały administracyjne Biura "C" MSW z 1984 - "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<". Stanisław Sajkowski figuruje jako delegat regionu "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność" w Koszalinie (nr mandatu 21009). Jest opisany jako działacz związkowy, który "w sierpniu był przewodniczącym Zakładowego Komitetu Strajkowego. W NSZZ >Solidarność< pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej. W dniu 22.07.1981 wybrany został wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu >Pobrzeże< Koszalin. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 07.07.1982 skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności (...) za to, że w dniu 01.05.1982 na pl. Katedralnym w Koszalinie zorganizował akcję protestacyjną oraz nie zaprzestał działalności związkowej". IPN Sz 0012/260/2 (1027/IV).
Stanisław Sajkowski występuje w materiałach pn. "Delegaci na Zjazd NSZZ >Solidarność<" - "od dnia 17.09.1980 jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność<, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej". Dnia 15.06.1985 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum. Materiałów o sygn. 232/2/S-42 brak.
W materiałach operacyjnych pn. "Działacze NSZZ >Solidarność<", Stanisław Sajkowski występuje jako "delegat na Zjazd KK, przewodniczący Komitetu Zakładowego w Zakładzie Pracy". Dnia 31.05.1982 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum. Materiałów o sygn. 8/1/S-42 brak.
Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Stanisława Sajkowskiego dla Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP. S. Sajkowski był aresztowany w dniu 03.05.1982 i skazany w dniu 07.07.1982 przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 1,5 roku pozbawienia wolności za kontynuowanie "nielegalnej" działalności związkowej oraz za zorganizowanie akcji protestacyjnej w dniu 01.05.1982 w Koszalinie. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Szczecinku, Wrocławiu oraz Strzelinie. IPN BU 2831/517.
.