Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Wardak
Miejsce urodzenia: Pińsk
Data urodzenia: 01-10-1934
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie utworzenia w kwietniu 1951 na terenie Koszalina "antypaństwowej" organizacji, bez nazwy. Grupa ta stawiała sobie za cel walkę z "Polską Ludową" oraz ucieczkę z PRL. Czesław Wardak został zatrzymany 17.05.1951 i osadzony w areszcie WUBP w Koszalinie. Postawiono mu zarzut członkostwa w nielegajnej grupie. Z uwagi na to, że Czesław Wardak był wówczas niepełnoletni (16 lat) sprawę ostatecznie umorzono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. IPN Sz 00101/511 (3590/III).
Akta śledztwa w sprawie utworzenia na terenie Koszalina organizacji o nazwie "Braterstwo". Sprawa prowadzona była przez WUBP w Koszalinie. W dn. 3.04.1952 Czesław Wardak został zatrzymany i osadzony w areszcie WUBP w Koszalinie. Przedstawiono mu zarzuty członkostwa w nielegalnej organizacji, która dążyła do zmiany istniejącego ustroju, gromadzenia i przechowywania broni palnej, walki z funkcjonariuszami MO i żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. IPN Sz 00101/449 (3067/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejnowy w Koszalinie, przeciwko członkom nielegalnej organizacji młodzieżowej o nazwie "Braterstwo". Celem tej organizacji było zdobywanie i gromadzenie broni palnej. Członkowie grupy dokonywali ataków na funkcjonariuszy MO i żołnierzy Wojska Polskiego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 28.07.1952 Czesław Wardak został skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolnosci. W dn. 1 kwietnia 1953 sąd wydał postanowienie o złagodzeniu kary do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Początkowo Czesław Wardak osadzony był w areszcie w Koszalinie, następnie 24.12.1952 został przeniesiony do Ośrodka Pracy (OP) w Łagiewnikach, a od 6.11.1953 do końca trwania kary tj. do 4.10.1954 przebywał w Ośrodku Pracy (OP) w Chorzowie. W czasie odbywania kary pracował w kopalni przy wydobyciu węgla. IPN Sz 430/18/19 (Sr. 65/53).
Charakterystyka nr 87/77 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie dotycząca działalności nielegalnej organizacji młodzieżowej bez nazwy działającej w Koszalinie w 1951 roku. Materiały zawierają kwestionariusz osobowy dotyczący Czesława Wardaka. IPN Sz 00103/459 (597/IV).
Charakterystyka nr 15/74 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie dotycząca nielegalnej organizacji pod nazwą "Braterstwo" działającej w na początku 1952 roku na terenie Koszalina. Materiały zawierają kwestionariusz osobowy Czesława Wardaka. IPN Sz 00103/335 (473/IV).
.