Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Kazimierz
Nazwisko: Czarnota
Miejsce urodzenia: Prokocin Kraków
Data urodzenia: 24-09-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają dokumentację Wstępno-Agencyjnego Rozpracowania o krypt. „Zlikwidowani” prowadzonego przez Wydział III WUBP w Szczecinie, a następnie przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie w okresie 1952-1954. Sprawa dotyczyła inwigilacji członków organizacji o nazwie „Związek Bojowników o Wolność” działającej w Łowiczu, którzy zostali skierowani do pracy na terenie województwa szczecińskiego. Jan Czarnota, dyrektor jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej w Lipianach i tamtejszego internatu podejrzewany był o sympatyzowanie z pracującymi w szkole członkami organizacji. W związku z czym był inwigilowany przez informatorów UB, w dniu 15.11.1952 aresztowany i osadzony w areszcie WUBP w Szczecinie. Z powodu braku dowodów areszt uchylono w dniu 22.11.1952. IPN Sz 006/256 (9194/III).
Charakterystyka nr 964 sporządzona w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie w roku 1972 dotycząca nielegalnej organizacji pn. „Związek Bojowników o Wolność”. Materiały zawierają opis dokumentacji zebranej w ramach Wstępno-Agencyjnego Rozpracowania o krypt. „Zlikwidowani” prowadzonego przez Wydział III WUBP w Szczecinie w okresie 1952-1954 oraz kwestionariusze osobowe, w tym kwestionariusz dotyczący Jana Czarnoty, osoby zatrzymanej w związku z rozpracowaniem członków organizacji zamieszkałych w Lipianach. IPN Sz 008/818 (1430/IV).
W „Skorowidzu imiennym opracowanych członków band i nielegalnych organizacji” zamieszczono nazwisko Jana Czarnoty wraz z oznaczeniem archiwalnym akt śledczych oraz numeru charakterystyki, w których występuje. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
.