Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Siewruk
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 20-08-1950
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Elektryk” (nr rej. Sz 14546) prowadzona przez Wydział III KWMO w Szczecinie w okresie 15.04.1976 - 28.07.1976, dotyczyła Stanisława Siewruka, studenta Wydziału Elektrycznego na Politechnice Szczecińskiej. Był on podejrzewany o napisanie tekstu pt. „Program działalności SOP (Studencka Organizacja Partyjna) w dziedzinie ideologii” zawierającego krytyczne uwagi wobec działań PZPR, a także ówczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Decyzją Komitetu Uczelnianego PZPR został nakłoniony do napisania rezygnacji. Po tym posunięciu sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 10467/II. IPN Sz 0011/580 (10467/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Waza II", nr rej. ZG 16430 dot. Stanisława Siewruka, który przebywał w latach 1981-1985 w RFN, gdzie był przesłuchiwany przez pracownika służb specjalnych BND. Sprawę rozpoczęto po informacji przesłanej przez Wydz. III Dep. II MSW. Z uwagi na to oraz to, że z miejscowości w których przebywał z racji koligacji rodzinnych były wysyłane do RFN informacje dot. sytuacji w PRL (tzw „gotowce”, forma charakterystyczna dla agentów obcych służb specjalnych) został objęty kontrolą operacyjną w związku z podejrzeniem o kontakt ze służbami specjalnymi RFN. Sprawę wszczęto 7.04.1986 po powrocie w/w do kraju, prowadziła ją Sekcja III Wydział II WUSW w Zielonej Górze. Sprawę zakończono 18.08.1988. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5042/II, następnie przerejestrowano ma 1179/II. IPN Po 024/1102 t. 1-2, IPN Po 0134/113 (5042/II, 1179/II).
.