Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Józef
Nazwisko: Pirga
Miejsce urodzenia: Kozłówek
Data urodzenia: 01-11-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze prowadzone na członków Narodowej Organizacji Wojskowej, Stronnictwa Narodowego oraz Młodzieży Wielkiej Polski. Franciszek Pirga występuje w materiałach jako działacz Stronnictwa Narodowego, organizacji, która w ocenie organów bezpieczeństwa miała na celu „usunięcie przemocą ustanowionych organów zwierzchnich Narodu Polskiego oraz zmianę ustroju Państwa Polskiego". Sprawę od 04.11.1946 prowadził Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie, Jaśle, Rzeszowie oraz Komenda Wojewódzka MO w Rzeszowie. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 1318 w dniu 06.03.1956, a następnie 06.12.1966 przerejestrowano do sygn. 218/III. IPN Rz 046/70 (218/III).
Akta Prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie dotyczące m.in. Franciszka Pirgi. Oskarżony aktem z dnia 10.05.1947 m.in. o przynależność (od maja 1945 do listopada 1946) do Stronnictwa Narodowego (SN). Sprawę skierowano do Sądu. IPN Rz 108/2562 (Pr-1491/47).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 04.11.1946 na członków Młodzieży Wielkiej Polski (organizacji powołanej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego). Ww. rozkazem z dnia 4.11.1946 zatrzymany został w związku z podejrzeniami o współpracę i aktywną działalność w SN na terenie powiatu krośnieńskiego. Za powyższe wyrokiem sądu z dnia 02.09.1947 skazany został na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 4. IPN Rz 107/670 (Sr. 220/48).
Franciszek Pirga występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Dane dot. ww. znajdują się w materiałach ewidencyjnych PUBP w Krośnie, tj.: w Terminarzu spraw i Księdze kontrolnej Biura Ewidencji prowadzonych w latach 1946-1954. IPN Rz 50/29 (195), IPN Rz 50/30 (196).
Franciszek Pirga, w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem, figuruje w dokumentacji Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie: Repertorium Pr- Księdze prowadzonej w okresie od 02.01.1947 do 20.06.1947, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1948, Księdze aresztowanych za rok 1946, Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz Skorowidzu "Pr" spraw karnych na rok 1947. Aresztowany 01.11.1946 i skazany, wyrok odbywał kolejno w Wiezieniu w Rzeszowie, Wronkach (od 19.05.1948), Potulicach (od 18.06.1950) i Strzelcach Opolskich (od 25.11.1950). Zwolniony w dniu 01.11.1951. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/52, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/68, Karta D.W.68 z kartoteki skazanych Centralnego Zarządu Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Występuje w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Charakterystyka faktologii Nr 12 Grupy Dywersyjnej Stronnictwa Narodowego (SN) działającej od lutego 1945 do listopada 1946 na terenie pow. Jasło, Krosno, Rzeszów pod powództwem "Wrzosa". Franciszek Pirga był jej członkiem, wyrokiem WSR w Rzeszowie skazany na 5 lat więzienia (zwolniony 01.11.1951). IPN Rz 0172/13/J (CHF-12).
.