Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Kamoi
Data urodzenia: 06-01-1931
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Jan
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze o numerze rejestracyjnym 114/49, sprawy wszczętej i prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Szczecinie, dotyczącej nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej w latach 1948-1949 pod nazwą "Polska Organizacja Wojskowa" na terenie powiatu Sławno. Głównym celem tajnej organizacji było przede wszystkim obalenie siłą panującego wówczas w państwie polskim ustroju, z tego też względu członkowie organizacji dążyli do zgromadzenia jak największej ilości broni palnej. Według dokumentów archiwalnych Władysław Łukaszewicz, jako uczeń 1 klasy szkoły zawodowej, wstąpił w szeregi POW w lutym 1949, tuż po przekazaniu jednemu z działaczy organizacji z placówki w Darłowie, informacji dot. członka ORMO ze wsi Sińczyca, w której również zamieszkiwał. Jako nowy członek organizacji ww. przyjął pseudonim "Kruk" i działał w jej szeregach aż do momentu zatrzymania przez funkcjonariuszy WUBP, w dniu 4.04.1949. W toku prowadzonego śledztwa Władysław Łukaszewicz na podstawie postanowienia o tymczasowym areszcie z dnia 13.04.1949, został osadzony w więzieniu karno-śledczym w Słupsku, był kilkukrotnie przesłuchiwany, a następnie oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń ulotki o antypaństwowej treści. Ponadto w/w zarzucono, iż w wyniku przekazanych przez niego informacji dot. członka ORMO, działacze POW dokonali udanego rabunku broni służbowej. Następnie Władysław Łukaszewicz na mocy aktu oskarżenia z dnia 12.07.1949 został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie i 22.08.1949 skazany za swą działalność w ramach POW na 2 lata i 6 miesięcy więzienia, a także przepadek całego mienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat. IPN Sz 00101/154 (1220/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie, w okresie 12.07.1949-22.08.1949 w sprawie nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej na terenie powiatu Sławno od 1948 do 1949 pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa. W trakcie śledztwa, uprzednio przeprowadzonego przez WUBP w Szczecinie, w dniu 12.07.1949 wystosowano akt oskarżenia wobec Władysława Łukaszewicza, którego oskarżono o przynależność do w/w organizacji, co stanowiło "przestępstwo szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa polskiego". Ponadto w/w został oskarżony o umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołtysa wsi Sińczyca ulotki o antypaństwowej treści, a także o przekazanie dziłaczom POW informacji, która ułatwiła im dokonanie napadu na członka ORMO i kradzieży broni służbowej. W toku przewodu sądowego, zakończonego wydaniem wyroku w dniu 22.08.1949, Władysław Łukaszewicz został uznany winnym zarzucanych czynów i skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia, przepadek całego mienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat. IPN Sz 187/57 (Sr 548/49).
"Charakterystyka nr 23/74" dotycząca nielegalnej organizacji o antypaństwowym charakterze, działającej pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa na terenie powiatu Sławno, w okresie od maja 1948 do kwietnia 1949. Charakterystykę sprządzono na podstawie materiałów archiwalnych, znajdujących się w Wydziale "C" KW MO w Koszalinie. Opracowanie zawiera opis struktury organizacyjnej, składu osobowego wraz z kwestionariuszami osobowymi poszczególnych członków POW, w tym Władysława Łukaszewicza. W opracowaniu zawarto również streszczenie działalności tajnej organizacji wraz z opisem zasięgu terytorialnego i posiadanego uzbrojenia. IPN SZ 00103/343 (481/IV).
Akta zawierają krótki opis działalności młodzieżowej organizacji antypaństwowej o nazwie Polska Organizacja Wojskowa, działajacej na terenie powiatu Sławno w latach 1948-1949. W opracowaniu sporzadzonym przez Biuro "C" MSW w Warszawie na podstawie charakterystyki 23/74, Władysław Łukaszewicz posługujący sie ps. "Kruk" wymieniony jest jako członek placówki POW w Darłowie. Materiał archiwalny poza wykazem członków i pomocników tajnej organizacji, zawiera również zwięzły opis podejmowanych przez nich przedsięwzięć, mających na celu walkę z ustrojem panującym wówczas w Polsce. IPN Sz 008/897 (1509/IV).
Akta stanowią opracowanie sporządzone w Wydziale II Biura "C" MSW w Warszawie, na podstawie charakterystyki 23/74 opracowanej przez Wydział "C" KW MO w Koszalinie. Zawarto w nim krótki opis genezy powstania, działalności i likwidacji tajnej organizacji młodzieżowej z terenu powiatu Sławno o nazwie Polska Organizacja Wojskowa. dane dotyczace Władysława Łukaszewicza widnieją w wykazie członków i pomocników ww. organizacji. IPN SZ 00108/90 (326/IV).
.