Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Leja
Miejsce urodzenia: Łany
Data urodzenia: 07-12-1920
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w sprawie osób zaangażowanych w działalność AK i WiN. Tadeusz Leja od 1943 roku był członkiem AK na terenie Lwowa, a od roku 1944 prowadził w Rzeszowie wywiad na rzecz organizacji dotyczący nastrojów społecznych wśród miejscowej ludności, dyslokacji wojsk radzieckich oraz osób współpracujących z MO w zakresie ustalania członków podziemia. Działalność swoją kontynuował w WiN na terenie gromady Głazowo Dolne (od listopada 1945). W organizacji, oprócz zbierania informacji z dziedziny politycznej i wojskowej, zajmował się również rozprowadzaniem gazetki pt. "Wolność i Niepodległość", która "szkalowała" ustrój demokracji ludowej, Związek Radziecki oraz nawoływała do walki z komunizmem. IPN Wr 038/2916 t. 1-4 (6083/III).
Akta śledztwa ws. przynależności do organizacji „Wolność i Niezawisłość” na terenie powiatu lubańskiego. Ww. występuje w sprawie jako jeden z członków WiN odpowiedzialny za zbieranie informacji dot. dyslokacji wojsk radzieckich dla potrzeb organizacji. Sprawę prowadził WUBP we Wrocławiu w okresie 06.08.1949 do 22.02.1950. Sprawę skierowano do sądu. IPN Wr 038/5059 (9043/III).
Akta sprawy sądowej prowadzone m.in. przeciwko Tadeuszowi Lei. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 25.03.1950 został on skazany na 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Wr 102/122-124 (Sr. 203/50).
Akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu prowadzone na inną osobę. Leja Tadeusz występuje w sprawie jako jeden z aresztowanych (23.09.1949) postanowieniem WPR we Wrocławiu. IPN Wr 155/171 (Pr II 161/50).
Tadeusz Leja wymieniony jest w Skorowidzu do repertorium spraw śledczych prowadzonych w WUBP we Wrocławiu w latach 1947-1949. IPN Wr 093/66 t. 2 (9/14).
Ww. zarejestrowany w Księgach i Skorowidzach więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach, w związku z przyjęciem na oddział w dniu 11.06.1951. IPN Po 3/63, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72.
Teczka obserwacyjna/ewidencyjna prowadzona przez WUBP we Wrocławiu dot. osoby trzeciej. Tadeusz Leja wymieniony jest w materiach, jako osoba przebywająca w więzieniu we Wronkach. IPN Wr 024/2240 (38246/II).
Ww. występuje w Repertorium "Sr" za rok 1950 Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu - aresztowany 23.09.1949, wyrokiem sądu skazany na 15 lat więzienia, utratę praw na 5 lat oraz przepadek całego mienia. IPN Wr 21/5929 t. 5.
Opracowanie wewnątrzresortowe KW MO w Rzeszowie - Charakterystyka 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod dowództwem Dragana Sotirovića -"Draży". Formacja działała w okresie od jesieni 1944 do lipca 1945 na terenie woj. rzeszowskiego i podporządkowana była dowództwu oddziałów leśnych krypt. "Warta" - Obszaru Lwów. Leja Tadeusz był jej członkiem do połowy 1945 roku. Następnie wyjechał na tereny zachodnie, gdzie został aresztowany i skazany wyrokiem sądowym. IPN Rz 05/1 (CHF-2).
.