Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łakota
Miejsce urodzenia: Tryńcza
Data urodzenia: 05-05-1913
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie nielegalnego przekraczania granicy Polski w latach 1945-1946, przynależności do AK, nielegalnego posiadania broni, udziału w walkach przeciwko jednostkom Armii Czerwonej i zamachach na funkcjonariuszy MO w latach 1944-1946, służby w Polskich Kompaniach Wartowniczych przy Armii USA na terenie zachodnich stref okupacyjnych Niemiec oraz utrzymywania kontaktów z przedstawicielami wywiadu PSZ na Zachodzie. Stanisław Łakota został oskarżony o fałszowanie dokumentów dla byłych członków AK przerzucanych za granicę (akt oskarżenia z dnia 22 maja 1946). Sprawę prowadził WUBP w Katowicach w okresie 19.03-20.11.1946. IPN Ka 03/303 (369/III).
Stanisław Łakota występuje w materiałach sprawy operacyjnej dot. innej osoby jako jeden z b. członków AK pod dowództwem "Draży". Sprawę prowadził Urząd Bezpieczeństwa w Rzeszowie, Opolu oraz Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Przeworsku w okresie 27.01.1951-06.03.1956. IPN Rz 00141/24/J (126/II).
Repertorium Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach za lata 1946-1947. Stanisław Łakota figuruje w materiałach w związku ze śledztwem prowadzonym m.in na jego osobę, w wyniku którego został aresztowany 08.05.1946 i osadzony w Więzieniu w Katowicach (do 13.10.1947). IPN Ka 064/146 (1/ŚL).
Ww. występuje w Repertorium "R" Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. IPN Ka 365/4.
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania wszczęta 28.03.1951 na byłych członków AK „Draży”, „sformowanych w celu niedopuszczenia do utrwalenia władzy ludowej w Polsce”. Stanisław Łakota objęty zainteresowaniem operacyjnym jako jeden z jej członków. W okresie okupacji należał do AK - w 1944 na terenie gm. Tryńcza kolportował organizacyjną prasę. Od kwietnia 1945 do lutego 1946 fałszował dokumenty na podstawie których poruszał się po kraju oraz umożliwiał osobom związanym z jego ówczesnym środowiskiem wyjazd za granicę do polskich obozów wojskowych. Za powyższe wyrokiem WSR w Katowicach z dnia 09.12.1946 skazany został na 4 lata więzienia. Sprawę prowadziło UB w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach oraz Warszawie. IPN Wr 012/865 t. 1, 3, 4 (19/III).
Charakterystyka nr 38 dot. ugrupowania pod dowództwem kpt. "Draży" powstałego z członków AK na terenie woj. rzeszowskiego, działającego w okresie od sierpnia 1944 do czerwca 1945, a następnie do listopada 1950 pod dowództwem ps. "Zabawa" na terenach woj. katowickiego, opolskiego, warszawskiego, rzeszowskiego i wrocławskiego. Stanisław Łakota występuje w aktach w związku z działalnością w organizacji: w czerwcu 1945 na terenie pow. przeworskiego dla potrzeb organizacji opracował 8 blankietów RKU z fałszywymi nazwiskami na podstawie których członkowie organizacji wyjechali nielegalnie do Niemiec Zachodnich. W październiku 1945 ww. wyjechał również do Niemiec Zachodnich i przebywał w obozie wojskowym Murmau. Wiosną 1946 powrócił do kraju gdzie został aresztowany. Wyrokiem WSR w Katowicach z dnia 06.12.1946 skazany został na 4 lata więzienia. IPN Wr 09/1181 (1/1181).
Opracowanie wewnatrzresortowe KW MO w Rzeszowie - Charakterystyka 14 dot. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod dowództwem Dragana Sotirovića -"Draży". Formacja działała w okresie od jesieni 1944 do lipca 1945 na terenie woj. rzeszowskiego, podporządkowana była dowództwu oddziałów leśnych krypt. "Warta" - Obszaru Lwów. Stanisław Łakota był członkiem organizacji, występował pod ps. "Protos". IPN Rz 05/1 (CHF-2).
Opracowanie pn. "Charakterystyka faktologii nr 18" sporządzone w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1975-1976 dotyczące organizacji poakowskiej (ugrupowanie "Mewy") działającej od listopada 1944 do lipca 1947 na terenie pow. przeworskiego i jarosławskiego. Stanisław Łakota jako członek organizacji wyrabiał fałszywe dokumenty. W 1947 roku ujawnił się. Materiały zostały opracowane w latach 1975-1976 przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie. IPN Rz 05/36 (CHF-18).
Zarejestrowany 29.11.1979 po nr PR-2533 w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW) przez Wydział III KW MO w Przemyślu. Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, iż z pozyskania w/w zrezygnowano "ze względu na zły stan zdrowia". Materiały aktowe złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Przemyślu pod nr I/934-k (20.10.1983), a następnie zniszczono w 1990 roku. Materiałów o sygn. I/934-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.