Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Targoń
Miejsce urodzenia: Wierzbica
Data urodzenia: 22-04-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy sądowej przeciwko Mieczysławowi Targoniowi (i innym). Aresztowany 26.09.1946, a następnie Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 23.02.1948 skazany na 10 lat pozbawienia wolności za działalność w ramach organizacji WiN. Karę więzienia odbywał w więzieniu w Raciborzu. IPN Kr 110/2241 (Sr 108/48) t. 1-4.
Sprawa Ewidencji Obserwacyjnej krypt. „Baza” prowadzona była na grupę kilku byłych członków WiN zamieszkujących w Ropczycach, utrzymujących ze sobą stały kontakt. Mieczysław Targoń po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności odnowił kontakty z byłymi członkami podziemia niepodległościowego uczestnicząc w spotkaniach z nimi. W trakcie tych spotkań prezentowano wrogą postawę w stosunku do PRL oraz wyrażano gotowość do reaktywacji WiN przez odnowienie kontaktów z pozostałymi członkami organizacji. Sprawa prowadzona była w okresie 13.01.1959-19.06.1965 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ropczycach. Sprawę Ewidencji Operacyjnej o nrze 2503 przerejestrowano dn nru 86 (10.11.1960), a następnie przekształcono (18.09.1962) w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) o numerze 298. Materiały spraw złożono do archiwum dnia 24.03.1961 pod sygn. 2886, a następnie skomasowano (15.05.1972) pod sygn. 13717/III. IPN Rz 043/380 (13717/II).
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rejestr. 5518 jako były członek AK, a następnie WiN przejawiający "negatywny stosunek do ustroju PRL i ZSRR". Sprawę zakończono w związku ze stwierdzeniem, iż aktualnie nie podejmuje dyskusji na tematy polityczne w środowisku pracy. Sprawę prowadził Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KPMO w Ropczycach w okresie 15.08.1971-20.11.1974. IPN Rz 043/595 (15542/II).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978. Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Mieczysława Targonia. W latach 1945-1947 na terenie Ropczyc i Krakowa był członkiem WiN - Rady Dębica "Północ" Okręg Rzeszów. IPN Rz 05/6 (CHF-3).
Charakterystyka nr 257 organizacji pn. Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK) działającej od maja do września 1946 w woj. krakowskim. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Mieczysława Targonia jako członka ROAK (wcześniej SN, a następnie NOW w powiecie sandomierskim). Materiały zostały opracowane w 1990 roku przez Wydział "C" WUSW w Krakowie. IPN Kr 074/256 (257/X).
.