Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Seniuk
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 28-02-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Seniuk był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nieugięci" nr rej. Go 5463, zmienionej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) do której został zarejestrowany 23.02.1983 pod numerem Go 5873. Sprawa prowadzona była przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie przez RUSW w Słubicach i dotyczyła "działalności nielegalnych struktur >Solidarności<". Materiały 1157II zniszczono za protokołem brakowania nr 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego. Stanisław Seniuk, członek NSZZ "Solidarność", został internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Gorzowie Wlkp. na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Gorzowie Wlkp. nr 073/81 z dnia 12.12.1981. W decyzji wskazano, że „swoim działaniem wywoływał oraz podtrzymywał stany napięcia i niepokoju społecznego”. Osadzony w dniu 13.12.1981 w ZK w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie od dnia 7.01.1982 w ZK w Głogowie. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 64/82 z dnia 21.06.1982. Materiały zawierają m.in. nakaz zatrzymania i doprowadzenia, kartę zatrzymania osoby, kartę kontroli przyjmowanych paczek, wykazy korespondencji prywatnej, udzielonych widzeń itp. IPN Wr 30/232 (223/82).
Materiały stanowią „Wykaz akt osób internowanych zwolnionych z ZK 1981”. W dokumencie pt. „Wykaz osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 i osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.” widnieją dane osobowe Stanisława Seniuka. IPN Sz 53/3.
Akta paszportowe zawierają kartę PZ-4/1 z informacją o wniesieniu w roku 1982 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. wobec Stanisława Seniuka zastrzeżenia na wyjazdy do wszystkich krajów świata (Z-V-2178/82/GO) do dnia 15.03.1984. IPN Sz 470/166498 (EAGo 166498).
.