Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Mucha
Nazwisko rodowe: Mucha
Miejsce urodzenia: Wiry
Data urodzenia: 24-01-1913
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencji Obserwacyjnej krypt. „Baza” prowadzona na grupę kilku byłych członków WiN (Wolność i Niezawisłość) zamieszkujących w Ropczycach. Osoby te utrzymywały ze sobą kontakt prowadząc dyskusje na temat dawnej działalności organizacyjnej. Spotkania odbywały się w mieszkaniu Kazimierza Muchy, członka WiN w latach 1945-1946. W związku z tą działalnością uznano go za "element podatny na podjęcie wrogiej działalności w sprzyjających warunkach". Sprawa prowadzona była w okresie od 13.01.1959 do 19.06.1965 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ropczycach. Sprawę Ewidencji Operacyjnej o numerze 2503 przerejestrowano w dn. 10.11.1960 do numeru 86, a następnie 18.09.1962 przekształcono w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) o numerze 298. Materiały spraw złożono do archiwum dnia 24.03.1961 pod sygn. 2886, a następnie 15.05.1972 skomasowano pod sygn. 13717/III. IPN Rz 043/380 (13717/II).
.