Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-04-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień 70" nr rej. 12573 dotyczącej Wydarzeń Grudnia 1970 na terenie woj. gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawę prowadził od 31.12.1970 do 24.02.1978 Wydz. III KW MO w Gdańsku. Leszek Brzeziński, został ranny w zajściach grudniowych. Figuruje na „Wykazie osób, którym pogotowie ratunkowe we Wrzeszczu udzieliło pomocy w dniach 14 i 15.12.1970- z urazem stłuczenia kostki bocznej prawej". IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 64, 72 (15/IV).
Meldunki operacyjne KW MO w Gdańsku przesyłane do MSW od 12.12.1970 do 02.04.1971 dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 roku na terenie województwa gdańskiego. Ww. figuruje na „Wykazie osób, którym pogotowie ratunkowe we Wrzeszczu udzieliło pomocy w dniach 14 i 15.12.1970- stłuczenie kostki bocznej prawej”. IPN Gd 371/251, IPN Gd 0127/1.
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku/ Biura Śledczego MSW dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” z lat 1970-1971. W materiałach znajdują się meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronika wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Leszek Brzeziński został wymieniony na „Wykazie kontuzjowanych w zajściach ulicznych na terenie m. Gdańska" z urazem stłuczenia kończyny dolnej prawej. IPN Gd 466/20 (188/IV).
.