Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Walery
Nazwisko: Dąbrowa
Miejsce urodzenia: Warka
Data urodzenia: 12-09-1931
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” dotycząca wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawa prowadzona pod nr 12573 od 31.12.1970 do 24.02.1978 przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Tadeusz Dąbrowa został zatrzymany 20.12.1970 i osadzony w areszcie za wyrzucenie w dniu 19.12.1970 ze swojej taksówki funkcjonariuszki MO. Ponadto 18.12.1970 „odgrażał się tym, którzy rozpędzili demonstrantów i nazwał ich faszystami”. Fotografowany i daktyloskopowany w Areszcie Śledczym KP MO w Elblągu. IPN Gd 003/14 t. 2, 44, 51, 77 (15/IV).
Meldunki operacyjne KW MO w Gdańsku przesyłane do MSW od 12.12.1970 do 02.04.1971 dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 roku na terenie województwa gdańskiego. Tadeusz Dąbrowa został zatrzymany 20.12.1970 i osadzony w areszcie za wyrzucenie w dniu 19.12.1970 ze swojej taksówki funkcjonariuszki MO. IPN Gd 371/251.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” dot. wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego. Materiały wytworzone przez KW MO w Gdańsku od 12.12.1970 do 15.04.1971. Tadeusz Dąbrowa jest wymieniony w kronice wydarzeń z 19.12.1970 jako osoba zatrzymana w związku z wyrzuceniem w dniu 19.12.1970 ze swojej taksówki funkcjonariuszki MO. IPN Gd 466/1 (188/IV).
Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w grudniu 1970 przez jednostki MO z terenu województwa gdańskiego. Materiały prowadzone przez KW MO w Gdańsku w 1970. Dąbrowa Tadeusz został wpisany na datowanym na 20.12.1970 „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Areszcie Śledczym w Elblągu”. IPN Gd 433/103-104 (3246/137-138), IPN Gd 803/4 (4677/4).
.