Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Bogdan
Nazwisko: Szulta
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 03-08-1962
Imię ojca: Leon
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledztwa nr rep. RSD 256/82, prowadzonego w okresie 14.09.1982-10.12.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO Tadeusz Szulta występuje jako osoba, wobec której w dniu 14.09.1982 Prokurator Rejonowy w Szczecinie przedstawił zarzut, że "w dniu 12.09.1982 w Szczecinie jako członek zawieszonego NSZZ >Solidarność< nie zaprzestał działalności związkowej, mimo wprowadzenia stanu wojennego i zawieszenia działalności związków zawodowych i za pomocą farby olejnej malował na murach hasła popierające ww. związek (...)". W dniu 01.04.1983 Sąd Wojewódzki w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 14.01.1983 skazujący Tadeusza Szultę na karę po 4 m-ce pozbawienia wolności. IPN Sz 0013/338 (14699/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztu Śledczego w Szczecinie. Tadeusz Szulta został osadzony w areszcie w dniu 17.09.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinie z dnia 14.09.1982. Podejrzany o niezaprzestanie działalności związkowej mimo zawieszenia działalności związku oraz malowanie na murach haseł popierających działanie ww. związku. "Sprawstwo podejrzanego zostało wysoce uprawdopodobnione zebranym w sprawie materiałom dowodowym, a w szczególności zeznaniami świadków, którzy zatrzymali podejrzanego i wyjaśnieniami samego podejrzanego". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 14.01.1983 Tadeusz Szulta został zwolniony z aresztu. IPN Sz 49/299 (338/I/46/83).
Rewizja Nadzwyczajna Prokuratora Generalnego z dnia 24.09.1993 do Izby Karnej Sądu Najwyższego, wnosząca o uniewinnienie Tadeusza Szulty od zarzucanych mu czynów w sprawach zakończonych orzeczeniami Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 14.01.1983 oraz Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 01.04.1983. IPN BU 725/8 (RN VI 630/387/93/P).