Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Olender
Miejsce urodzenia: Trościaniec
Data urodzenia: 07-07-1936
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rajdowiec” nr rej. 17946, prowadzona od 19.05.1979 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Sprawę założono w związku z tym, że Józef Olender zatrudniony w ZT „Telkom-Telfa” w Bydgoszczy „w miejscu pracy systematycznie wypowiadał się wrogo pod adresem ustroju socjalistycznego w Polsce, krytykował decyzję władz partyjno-państwowych na odcinku polityki społeczno-ekonomicznej”. Swoje wypowiedzi i opinie opierał na wiadomościach z Radia „Wolna Europa”. Przy kontroli operacyjnej rozpracowywanego wykorzystywano trzech Tajnych Współpracowników (TW) pseud. „Waldek”, „Kuba” i „Jan”. Sprawdzenie Józefa Olendra potwierdziło jego „negatywną postawę wobec ustroju PRL”. 15.07.1979 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Funkcjonariusz natomiast uświadomił go o odpowiedzialności karnej grożącej za „wrogą propagandę”. Józef Olender miał podlegać dalszej kontroli operacyjnej „w celu sprawdzenia skuteczności przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej”. Kontrola operacyjna po rozmowie wykazała, że ww. nie podejmował dalszej „wrogiej działalności” i zaprzestał rozmów na tematy polityczne w miejscu pracy. W związku z tym, sprawę zakończono. Dalsza kontrola operacyjna miała być prowadzona okresowo w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Telefon”, nr rej. 7832 zwłaszcza w okresie ważniejszych wydarzeń w kraju. Materiały SOS krypt. „Rajdowiec” złożono do archiwum 31.08.1979 pod sygn. 5641/II. IPN By 044/929 (5641/II).
Nazwisko Józefa Olendra przechodzi w teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Kuba”, pozyskanego do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Telefon” w celu informowania o sytuacji w zakładzie ZT „Telkom-Telfa”. Teczka zawiera materiały z okresu 28.04.1978 - 15.03.1984. Józefa Olendra dotyczą liczne donosy TW pseud. „Kuba”. TW opisywał sytuację kadrową i płacową w zakładzie, a także stosunki między pracownikami. Z informacji przekazywanych przez TW można dowiedzieć się, że Józef Olender żartował z innymi osobami na tematy „polityczne” przyczyniając się tym samym do „dyskusji i szerzenia niewłaściwej atmosfery”. Komentował przyjazd papieża do Polski, był słuchaczem Radia „Wolna Europa”. Niektóre z donosów dotyczące konkretnie Józefa Olendra były włączane do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rajdowiec”. IPN By 0085/1698 t. 2 (41366/I).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Telefon” nr rej. 7892, prowadzona od 06.03.1971 do 25.01.1990 przez Wydz. III/V/Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Bydgoszczy, dotycząca operacyjnego zabezpieczenia Zakładów Wytwórczych Sprzętu Teletechnicznego „Telfa” w Bydgoszczy/ Zakładów Teleelektronicznych „Telkom-Telfa” w Bydgoszczy. W ramach sprawy miał być kontrolowany Józef Olender, pracownik zakładów. W materiałach nie znajdują się bezpośrednie informacje odnoszące się do ww. Akta SO krypt. "Telefon" złożono do archiwum pod sygn. 1447/IV. IPN By 069/1427 (1447/IV).
.