Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Taraciński
Miejsce urodzenia: Kostrzyn nad Odrą
Data urodzenia: 08-01-1953
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Taraciński był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nieugięci (rej. Go 5463). Wymieniony został zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 5834 przez Wydz. V KWMO w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawę przejął do prowadzenia pion VI RUSW w Słubicach z dniem 29.03.1985. SOR krypt. "Nieugięci" dotyczyła "działalności nielegalnych struktur >S[olidarności]< na terenie miasta oraz KZP" w Kostrzynie nad Odrą. Akta 1157/II zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Eugeniuszowi Taracińskiemu prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 14.12.1982-3.01.1983, dotyczące "Kolportażu ulotek >Solidarność Wojenna< nawołujących do strajku i nieposłuszeństwa wobec władzy i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego". Wobec Eugeniusza Taracińskiego 14.12.1982 zastosowano areszt tymczasowy. Materiały 112/III zostały zniszczone protokołem brakowania 14/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego. Eugeniusz Taraciński został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Słubicach z dnia 14.12.1982. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że ww. kolportował ulotki „Solidarność Wojenna”, nawoływał do strajku, nieposłuszeństwa wobec władzy i przeciwdziałania aktom stanu wojennego. Osadzony w AŚ w Zielonej Górze z dniem 21.12.1982, a od 25.02.1983 w ZK w Kaliszu. Zwolniony 2.05.1983 na podstawie uchwały Rady Państwa z 19.04.1983. W materiałach znajduje się wyrok Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 4.01.1983, sygn. SoW. 1230/82, na podstawie którego zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności. Akta zawierają ponadto zezwolenia na widzenie, kartę zdrowia, wykaz prywatnej korespondencji, teczkę osobopoznawczą, IPN Ld 34/40 (2398/83).
Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie rozpowszechniana ulotek o okresie stanu wojennego przez Eugeniusza Taracińskiego. Śledztwo prowadzone było początkowo przez Prokuraturę Rejonową w Słubicach, a następnie przekazane do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Wymienionemu postawiono zarzut o to, że rozpowszechniał przez rozrzucanie ulotki „Solidarność wojenna I Grudzień 1982”, które w swej treści zawierały „fałszywe wiadomości (…) szkalujące ustrój i naczelne organy władzy PRL”. Postanowienie o zamknięciu śledztwa wydano 27.12.1982, kierując do sądu akt oskarżenia. IPN Po 417/28 (Pg. Śl. 120/82).
Akta sądowe postępowania karnego przeciwko Eugeniuszowi Taracińskiemu, oskarżonemu o to, że 13.12.1982 rozpowszechniał przez rozrzucanie ulotki „Solidarność wojenna I Grudzień 1982”, które w swej treści zawierały „fałszywe wiadomości (…) szkalujące ustrój i naczelne organy władzy PRL”, tj. o czyn z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 k.k. Eugeniusz Taraciński został zatrzymany 13.12.1982, a jego mieszkanie poddano przeszukaniu. Postanowienie o wszczęciu śledztwa, przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wydano 14.12.1982. Eugeniusz Taraciński osadzony został w areszcie śledczym w Zielonej Górze. Śledztwo zamknięto 27.12.1982 skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 4.01.1983 (sygn.. So.W. 1230/82) Eugeniusz Taraciński został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Uchwałą Rady Państwa z 19.04.1983 zastosowano wobec wymienionego prawo łaski poprzez warunkowe zwolnienie o odbycia reszty kary z okresem 2 lat próby. Na skutek rewizji Prokuratora Generalnego, wyrokiem z 30.06.1992 (sygn. WRN 69/92) Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa zmienił zaskarżony wyrok przez uniewinnienie Eugeniusza Taracińskiego. IPN Wr 101/6817 (SO.W. 1230/82).
W materiałach znajduje się rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego z dnia 19.05.1992 skierowana do Sądu Najwyższego-Izby Karnej od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 4.01.1983, sygn. SoW 1230/82 na korzyść Eugeniusza Taracińskiego. W rewizji nadzwyczajnej Prokurator zarzucił ww. wyrokowi naruszenie prawa materialnego polegające na niesłusznym uznaniu, że działanie Eugeniusza Taracińskiego wypełniła znamiona określone w art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 k.k. Prokurator Generalny wniósł jednocześnie o zmianę wyroku poprzez uniewinnienie Eugeniusza Taracińskiego. W ocenie Prokuratora Generalnego, brak było w ulotkach wzywających do uwolnienia więźniów politycznych treści mogących wywołać niepokój publiczny, a postulat ten był społecznie aprobowany i pozostawał zgodny z normami prawa międzynarodowego. IPN BU 725/10 (SK VI 630/27/92).
.