Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Stanisław
Nazwisko: Romek
Miejsce urodzenia: Wola Rogozińska
Data urodzenia: 09-02-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze PUBP w Białogardzie dot. śledztwa o nr rej. 3/48, prowadzonego w okresie 13.03.1948-07.06.1948. Edward Romek postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie z dnia 08.03.1948 został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o przynależność do NSZ i AK i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Koszalinie. W akcie oskarżenia z 09.06.1948, zostal oskarżony o to, że "od dnia bliżej nieustalonego m-ca grudnia 1946 do dnia aresztowania 02.03.1948 w Świdwinie pow. Białogard był członkiem nielegalnej org. >AK< mającej na celu usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i przejawiał aktywną działalność w tej org. a mianowicie: w grudniu 1946 i styczniu 1947 zredagował wspólnie z (...) ulotkę o treści antypaństwowej (...)". IPN Sz 00101/223 (1591/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie prowadzone w okresie 12.06.1948-23.06.1948. Edward Romek figuruje jako osoba skazana wyrokiem z 23.06.1948 na karę 5 lat więzienia. Został uznany winnym tego, że "od grudnia 1946 do połowy stycznia 1947 w Świdwinie był członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą >AK< mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego (...)". Orzeczoną karę na mocy amnestii darowano, Edward Romek został zwolniony 26.06.1948. IPN Sz 187/51 (Sr 290/48).
W charakterystyce Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumencie z dnia 04.03.1974, Edward Romek występuje jako osoba, która "w okresie od grudnia 1946 do 02 marca 1948 w Świdwinie była członkiem nielegalnej organizacji >Armia Krajowa<. W grudniu 1946 i styczniu 1947 redagował wspólnie z innymi członkami ulotki o treści antypaństwowej. Aresztowany 02.03.1948 przez PUBP Białogard. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 23.06.1948 skazany na 5 lat więzienia. Orzeczoną karę darowano na mocy ustawy o amnestii". IPN Sz 00103/347 (485/IV).
W charakterystyce Wydz. II Biura ,,C" MSW w Warszawie, w dokumencie z dnia 07.05.1980, Edward Romek występuje jako osoba, która ,,od 12.1946 do 02.03.1948 w Świdwinie była członkiem nielegalnej organizacji >Armia Krajowa- Polska Młodzież Patriotyczna<. W czasie kampanii wyborczej do Sejmu RP w 12.1946 i 01.1947 w Świdwinie brał współudział w redagowaniu ulotek antypaństwowych. Aresztowany 02.03.1948 przez PUBP Białogard. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na sesji wyjazdowej w Koszalinie 23.06.1948 skazany na 5 lat więzienia. Na mocy amnestii z dnia 22.02.1947 orzeczoną karę darowano. IPN Sz 008/898 (1510/IV)
Edward Romek w latach 1951-1955 był w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III WUBP w Warszawie. Materiały o sygn. 1103/SK, 2526/SK zostały zniszczone - Protokół Brakowania Akt nr 040/86 z dnia 14.09.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Minister Sprawiedliwości/Prokurator Generalny w Rewizji Nadzwyczajnej z dnia 10.12.1990 od wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 23.06.1948, zaskarżył powyższe orzeczenie na korzyść m.in. Edwarda Romka i wniósł o uniewinnienie ww. od przypisanych mu czynów. IPN BU 724/11 (SK.III.633/291/90).
.