Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy
Nazwisko: Fatyga
Miejsce urodzenia: Jarocin
Data urodzenia: 30-05-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały archiwalne stanowią akta kontrolno-śledcze sprawy wszczętej na mocy postanowienia z dnia 5.04.1948, prowadzonej przez PUBP w Jarocinie w związku z działalnością antypaństwowej organizacji młodzieżowej o nazwie "Skrusz Kajdany". Sprawę zainicjonowano na skutek doniesień tajnego informatora. Jednym z członków tajnego związku był Ignacy Fatyga, wówczas uczeń szkoły wieczorowej, który dołączył do grupy 3 uczniów z Gimnazjum w Jarocinie, tworzących nieformalną grupę. Uczniowie już z początkiem 1947 roku dopuszczali się antypaństwowych wystąpień m.in. poprzez malowanie na murach wrogich władzy haseł czy śpiewania, podczas szkolnych wycieczek, piosenek szkalujących ustrój Polski. Jednak dopiero w 11.1947, kiedy do grupy przystąpił Ignacy Fatyga jej członkowie, podczas jednego z kolejnych spotkań postanowili utworzyć tajną organizację i nadać jej nazwę. Następnie każdy obrał wybrany przez siebie pseudonim, a Ignacemu Fatydze od tego momentu ps."Pantera", zaproponowano objęcie funkcji dowódcy organizacji, której głównym zadaniem było obalenie siłą panującego wówczas w państwie polskim ustroju. W tym celu jej członkowie postanowili w miarę swych możliwości zgromadzić jak największą ilość broni palnej, nawiązać kontakt z pozostającymi w ukryciu działaczami Armii Krajowej z terenów Lubelszczyzny, a także rozpowszechniać antyradziecką propagandę. W wyniku przeprowadzonego śledztwa ustalono m.in., iż działaczom organizacji faktycznie udało się zgromadzić pewną ilość broni palnej, rozpowszechniali oni także antypaństwowe ulotki. W konsekwencji zgromadzenia dostatecznych dowodów przemawiających za prowadzeniem wrogiej państwu działalności w dniach od 6-7.04.1948 dokonano zatrzymania członków tajnego związku, a 13 .06.1948 wydano postanowienie o zamknięciu śledztwa i przekazania w dyspozycję do Wojskowego Rejonu Poznańskiego. Następnie w dniu 15.06.1948 wydano akt oskarżenia w wyniku, którego Ignacy Fatyga został skazany na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres lat 3. Wyrok mimo złożonej apelacji stał się prawomocny z dniem 23.11.1948. Ignacy Fatyga w dniu 13.11.1951 opuścił więzienie na mocy warunkowego zwolnienia. IPN Po 04/1098 (7589/III, Pr 455/48, Sr 422/48).
Akta stanowi książka kontroli depozytów, w której pod numerem 7 dnia 12.04.1948 wpisano rzeczy przyjęte w depozyt od aresztowanego w dniu 7.04.1948 Ignacego Fatygi, członka antypaństwowej organizacji "Skrusz Kajdany", działającej na terenie Jarocina w latach 1947-1948. IPN Po 06/139 (209/2).
Karta ewidencyjna z kartoteki personalnej żołnierzy LWP, wystawionej na nazwisko Fatyga Ignacy, w której zawarto informację o skazaniu ww. na 6 lat więzienia na podstawie wyroku z dnia 30.07.1948 z powodu przynależności do antypaństwowej organizacji o nazwie "Skrusz Kajdany", działającej w latach 1947-1948 na terenie Jarocina. IPN Po 877/1384.
Materiały sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, w ramach której kontrolą operacyjną objęto Ignacego Fatygę, byłego członka tajnej organizacji o nazwie "Skrusz Kajdany", działającej na terenie Jarocina w latach 1947-1948. Sprawę zarejestrowano dnia 27.02.1956 w wydziale IV WUds.BP w Poznaniu pod nr 1749, na mocy postanowienia z dnia 21.02.1956. Ignacy Fatyga wstąpił do ww. organizacji z końcem roku 1947, będąc uczniem wieczorowej szkoły zawodowej. W organizacji przyjmując ps. "Pantera" działał do dnia zatrzymania przez funkcjonariuszy PUBP w Jarocinie, tj. 7.04.1948. W wyniku przedstawionych zarzutów został skazany wyrokiem WSR w Poznaniu na 6 lat więzienia. Natomiast w ramach prowadzonej sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, po przeprowadzonych czynnościach operacyjnych stwierdzono, iż figurant sprawy aktualnie nie należy do żadnej antypaństwowej organizacji i z tego względu w dniu 12.12.1956 wydano postanowienie o zaniechaniu sprawy i złożeniu jej w archiwum. IPN Po 08/128 (1270/II).
Materiały archiwalne w postaci opracowania nr 86, sporządzonego w Wydziale "C" KWMO w Poznaniu na podstawie akt kontrolno-śledczych o nr archiwalnym 7589/III. Zawierają opis genezy powstania, działalności i likwidacji tajnej, antypaństwowej organizacji młodzieżowej o nazwie "Skrusz Kajdany". W opracowaniu Ignacy Fatyga widnieje jako jeden z głównych członków związku działającego na terenie Jarocina w latach 1947-1948. IPN Po 04/1098 t. 2 (7589/III).
Materiał archiwalny w postaci 3 egzemplarza opracowania nr 86 dot. tajnej organizacji antypaństwowej o nazwie "Skrusz Kajdany". IPN Po 05/235 (7589/III).
Materiał archiwalny w postaci mikrofilmu diazo kat. A, sporządzony z dokumentów akt sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o nr rejestracyjnym 1749, w ramach której kontrolą obserwacyjną objęto Ignacego Fatygę, byłego członka tajnej organizacji o nazwie "Skrusz Kajdany", działającej na terenie Jarocina w latach 1947-1948. Mikrofilm sporządzono w dniu 16.05.1988 i wpisano do książki mikrofilmów za lata 1983-1990 pod pozycją 2815. IPN Po 0186/2391 (1270/II).
.