Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Józef
Nazwisko: Lao
Miejsce urodzenia: Lubin
Data urodzenia: 03-05-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 20.09.1983 zarejestrowany pod nr. 5206 jako OZ (osoba zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Biuletyn-L" (nr rej. 5155) założonej 25.08.1983 przez Wydz. V WUSW w Legnicy, dot. "nielegalnej działalności powstałej na terenie Lubina podziemnej struktury >S< o zasięgu ponadzakładowym pn. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ >S<". Sprawę zdjęto z ewidencji 19.12.1984 w związku z zaprzestaniem działalności MKK. IPN Wr 022/643 (752/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Legnicy w roku 1983 w sprawie "udziału w rozwiązanym NSZZ >S<, którego istnienie i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych", prowadzonego przeciwko Ireneuszowi Lao i innym. Sprawa zakończyła się wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Lubinie o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 030/44 (135/III).
Akta sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie w roku 1983 dot. "organizowania i kierowania demonstracją w dniu 31 sierpnia 1983 r. w Lubinie" i "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<". Ireneusz Lao wraz z innymi osobami został oskarżony o to, że "w okresie lipca i sierpnia 1983 r. w Lubinie działając wspólnie i w porozumieniu kontynuowali działalność rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, która to działalność miała pozostać tajemnicą dla organów państwa w ten sposób, że wydrukowali, a następnie rozkolportowali ulotki o treści antypaństwowej". IPN Wr 37/48 (1 Ds 819/83/S).
Akta tymczasowo aresztowanego Ireneusza Lao, umieszczonego 30.11.1983 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Legnicy (III Kz 64/83) z 21.09.1983 uchylającego Postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie z 12.09.1983 o zwolnieniu ww. z aresztu i utrzymującego w mocy Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Lubinie z 02.09.1983 o tymczasowym aresztowaniu Ireneusza Lao. Zwolniony 24.01.1984 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie (II K 763/83). IPN Wr 50/153 (1684).
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 03.08.1984 postępowanie przeciwko Ireneuszowi Leo dot. "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<" zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Wr 232/11 (II K 753/83, IPN BU 362/11).
.