Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Danek
Miejsce urodzenia: Borzęta
Data urodzenia: 25-01-1901
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Marianna
Znany/a też jako:
Jan Danek
urodzony/a 27- 01-1901 Borzęta
Imiona rodziców: Walenty Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kontrolno-śledcze i operacyjne PUBP w Myślenicach oraz Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie w sprawie przeciwko Janowi Danek mieszkańcowi wsi Borzęta w powiecie Myślenice. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953. W miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję. Aresztowany tymczasowo 13.04.1953 oskarżony o udzielenie pomocy dezerterowi z LWP Włodzimierzowi Moskalowi. Sprawę przekazano do prowadzenia przez WPR w Krakowie. Akt oskarżenia sporządzono 22.05.1953 przekazując do WSR w Krakowie. Akta o dawnej sygn. 13173/I nie zachowały się - zniszczone w KWMO w Krakowie w roku 1972. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Jan Danek został oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie (WPR) o udzielanie pomocy w postaci schronienia i żywności założycielowi tajnej organizacji pod nazwą "Armia Krajowa - Oddział 39 im. Sobieskiego", dezerterowi z LWP Włodzimierzowi Moskalowi. Areszt tymczasowy od 13.04.1953. Akt oskarżenia sporządzono 22.05.1953 i sprawę przekazano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/3184 (Pr II 83/54).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Danek. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953. Oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946. Wyrokiem WSR z 19.08.1953 skazany na 2 lata więzienia. Po skardze rewizyjnej NSW uchylił wyrok 24.09.1953. Wyrokiem WSR w Krakowie z 20.01.1954 skazany prawomocnie na 9 miesięcy więzienia. Zwolniony 21.01.1954. Akta o sygn. IPN Kr 110/5210 (Sr 15/54).
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie dotyczące ppor. Włodzimierza Moskala - dezertera z LWP ukrywającego się na terenie pow. Myślenice w okresie 1951-1953. Podczas ukrywania się stworzył na tym terenie organizację pod nazwą "AK Oddział 39 im. Sobieskiego". W ukrywaniu się pomagało mu wielu okolicznych mieszkańców, w tym Jan Danek. Włodzimierz Moskal zgłosił się do MBP w lutym 1953. Na podstawie jego zeznań złożonych w marcu 1953 dokonano fali aresztowań, m.in. na terenie powiatu Myślenice. Jan Danek został zatrzymany 10.04.1953 przez PUBP w Myślenicach. Akta o sygn. IPN Kr 07/3361, t. 1-3 (3578/III-gr.)
.