Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Ziółkowski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 16-08-1952
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Ziółkowski został objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Mechanik” (rej. To 5999), dotyczącej strajku pracowników oraz tworzenia się struktur NSZZ „Solidarność” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Materiały następnie przekwalifikowane na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), prowadzone były przez Wydz. III-A KWMO w Toruniu w okresie od 24.07.1980 do 7.04.1981. Sprawę wszczęto na podstawie informacji, że pracownicy zakładu opracowali petycję do KC PZPR dotyczącą nierównego traktowania pracowników na tle płacowym. Inspiratorem przygotowania petycji i zbierania podpisów był Roman Ziółkowski. W ramach sprawy SB planowała rozpoznać bliżej osobę Romana Ziółkowskiego, ustalić jego kontakty i ich charakter oraz stwierdzić, czy jego zachowanie nie było inspirowane przez inne osoby. IPN By 081/398 (658/II).
W 1983 roku był rozpracowywany (nr rejestr. 4259) przez Wydział WSW (Wojskowej Służby Wewnętrznej) 8 Dywizji Zmechanizowanej jako podejrzany o zainspirowanie zbiorowej odmowy wykonania rozkazu "z pobudek politycznych" i prowadzenia "wrogiej działalności politycznej". Akta sprawy operacyjnej zniszczono w Zarządzie WSW POW. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.