Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Ostaszewska
Nazwisko rodowe: Dulewicz
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 12-11-1950
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Ostaszewska 13.12.1984 została zarejestrowana do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wędrowiec", nr rej. Sz 30624, prowadzonej przez Pion III RUSW w Pyrzycach, jako osoba podejrzana o o kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw. Wcześniej aktywna działaczka NSZZ "Solidarność", utrzymująca kontakty z innymi członkami związku, zbierała fundusze na wsparcie internowanych członków "S" oraz ich rodzin. Sprawa została zakończona 15.08.1985 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z w/w. Materiały archiwalne o sygn. 16020/II zostały zniszczone. Protokołu brakowania brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 16020/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Kurier" nr rej. Sz 34951 prowadzona przez Wydział III WUSW w Szczecinie w okresie 28.05.1986 - 12.11.1987 dot. osób podejrzanych o kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz utrzymywanie kontaktów z działaczami zawieszonej NSZZ „Solidarność”. Krystyna Ostaszewska była jedną z tych osób, przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą i z powodu braku dowodów na prowadzoną przez figurantkę nielegalną działalność, sprawę zakończono. Materiały złożono w archiwum pod sygn.16830/II, a następnie zostały zniszczone. Protokołu brakowania akt brak. Pod sygn.16830/2 zachował się jedynie mikrofilm. IPN Sz 0053/381 (16830/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Apteka" nr rej. Sz 35241 zarejestrowana przez WUSW w Szczecinie, prowadzona następnie przez Gr III RUSW w Pyrzycach w latach 1986-1987. Sprawa dot. innej osoby, byłej członkini NSZZ "Solidarność" ZOZ Pyrzyce, która od nieustalonych osób otrzymywała nielegalne wydawnictwa i kolportowała je wśród swoich znajomych. Krystyna Ostaszewska należała do grona znajomych figurantki jak również zajmowała się kolportowaniem „nielegalnych” wydawnictw. Z w/w została przeprowadzona przez pracownika Wydziału III WUSW w Szczecinie rozmowa ostrzegawcza. Sprawę zakończono, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 16631/II. Zachował się jedynie mikrofilm pod sygn. 16631/2. IPN Sz 0053/240 (16631/2) mikrofilm.
.