Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Ulmer
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 07-01-1927
Imię ojca: Adam
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Jerzy Ulmer został zatrzymany 26.05.1982 decyzją Komendanta KWMO w Katowicach nr 462/V-1. Uchylenie internowania miało miejsce 24.07.1982 decyzją 1542/82. IPN Ka 043/1243 t. 2 (40392/II).
Akta internowanego. Jerzy Ulmer na podstawie decyzji nr 462/V-1 z 26.05.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Internowanie uchylono 24.07.1982. Akta IPN Ka 42/806 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/567 (3/82), IPN Ka 42/806 (3/82).
Jerzy Ulmer został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 23.04.1983 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Katolik” nr Ka 52786 przez Wydział V-1 KWMO/WUSW Katowice. Ww. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Przemysłu Metali Niezależnych „Bipromet” w Katowicach. Był inicjatorem oraz członkiem licznych akcji strajkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego wypowiadał się pozytywnie o działalności NSZZ „Solidarność”. W dn. 03.05.1982 wraz z grupą 150 pracowników udał się na mszę świętą z okazji Dnia Hutnika. W dn. 04.05.1982 Jerzy Ulmer z własnych środków finansowych ufundował wieniec, który złożył przed kopalnią „Wujek” w Katowicach. Z ww. przeprowadzono 3 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 10.12.1984 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dn. 28.01.1985 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 40392/II. IPN Ka 043/1243 t. 1 (40392/II).
.