Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Zygmunt
Nazwisko: Ptasiński
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 15-05-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Polemika” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 15.02.1985 pod numerem KA-58042 i prowadzona była przez Sekcję V MUSW Mysłowice. Sprawę założono na podstawie informacji, z której wynikało, że w „środowisku pracowniczym” KWK „Lenin” w Mysłowicach-Wesołej „inicjowane są rozmowy obciążające politykę prowadzoną przez PZPR i Rząd PRL za złą sytuację ekonomiczną kraju” co „wpływa destrukcyjnie na pracowników kopalni”. Celem sprawdzenia było „ustalenie osób inicjujących rozmowy o negatywnym wydźwięku politycznym”, określenie motywów ich działania oraz „neutralizacja destrukcyjnego oddziaływania” sprawców na załogę kopalni. Roman Ptasiński został zatrzymany w dn. 29.04.1985 na 48h w związku z podejrzeniem o kolportaż na terenie Tychów tzw. „Odezwy 1-Majowej TKK” (przeszukanie w miejscu zamieszkania, a w dn. 14.08.1985 wypowiadał się negatywnie na temat wyborów do Sejmu PRL. W związku z tym, został zarejestrowany do SOS „Polemika” w dn. 27.08.1985 pod numerem KA-59551. W dniu 17.02.1986 z uwagi na konieczność „pełnego rozpoznania poza miejscem pracy”, Roman Ptasiński został objęty dalszą kontrolą przez Wydziału V-2 KWMO Katowice i zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-60744 jako osoba rozpracowywana w ramach SOS „Komisja”. SOS „Polemika” zakończono 28.08.1986 z uwagi na „likwidację zagrożenia”, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42005/II. IPN Ka 048/175 (42005/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-59926 w dn. 17.10.1985 i była prowadzona przez Wydział V-2, a następnie przez Inspektorat II WUSW Katowice. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą grupy osób z terenu Tychów, która „prowadzi kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów”. Celem sprawy było „pełne rozpoznanie osobowe członków grupy” oraz „charakteru prowadzonej działalności”, a także „ustalenie kontaktów z innymi nielegalnymi organizacjami działającymi na terenie Śląska”. Roman Ptasiński został zarejestrowany do SOS „Komisja” 17.02.1986 pod numerem KA-60744. Ww. był inwigilowany w ramach sprawy, ponieważ należał do inicjatorów powstania grupy i „odbudowy bazy poligraficznej” na terenie Tychów, a także brał aktywny udział w wydawaniu i kolportażu ulotki pn. „Solidarność Dziś i Jutro” oraz rozprowadzaniu prasy podziemnej. Sprawę zakończono 11.12.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności” i zarchiwizowano pod sygn. 43967/II. IPN Ka 048/811 t. 1-2 (43967/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Młyn” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 23.08.1988 pod numerem KA-67056 i prowadzona była przez Referat V MUSW Mysłowice. Sprawę założono ze względu na fakt ogłoszenia w dn. 22.08.1988 na terenie KWK „Lenin” w Mysłowicach strajku solidarnościowego z górnikami strajkującymi w KWK „Manifest Lipcowy”. Celem rozpracowania było ustalenie przyczyn, inspiratorów i organizatorów protestu, który zakończono w dn. 24.08.1988 w wyniku „psychologicznego oddziaływania sił ZOMO oraz perswazji”. Roman Ptasiński, który podejmował „negatywną działalność polityczną w okresie stanu wojennego”, był rozpracowywany w ramach SOR „Młyn” jako inicjator strajku i aktywny członek Komitetu Strajkowego. W dniu 28.08.1988 za udział w proteście został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. SOR zakończono 02.11.1988 z uwagi na fakt, iż najbardziej aktywni uczestnicy strajku „utracili możliwość bezpośredniego destrukcyjnego oddziaływania na załogę”. W dniu 30.11.1988 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43117/II, a w dn. 24.01.1989 wykonano mikrofilm. IPN Ka 048/487 (43117/II), IPN Ka 0169/955 (43117/2) j. 1-2 mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dukt” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 08.11.1988 pod numerem KA-67449 i prowadzona była przez Referat V MUSW Mysłowice. Sprawę wszczęto w związku z informacją dotyczącą powstania na terenie KWK „Lenin” w Mysłowicach Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność”, która 26.10.1988 wystąpiła z wnioskiem do sądu o zarejestrowanie związku. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego TKZ oraz motywów i form jej działalności. Roman Ptasiński występuje w aktach sprawy, ponieważ był jednym z 15 członków Tymczasowej Komisji Założycielskiej oraz z uwagi na fakt, że w dn. 16.11.1988 wziął aktywny udział w pikiecie zorganizowanej przed KWK „Lenin” w obronie górników zwolnionych z pracy „za zorganizowanie lub udział w sierpniowych protestach oraz zwolnionych z kopalń za działalność polityczna prowadzoną od 1984”. SOR „Dukt” zakończono 28.08.1989 ze względu na legalizację NSZZ „Solidarność”. W dniu 20.09.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 43533/II, a materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/565 (43533/II), IPN Ka 0169/1350 (43533/2) mikrofilm.
.