Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Wiesław
Nazwisko: Zejdler
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-01-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Barbara
Znany/a też jako:
Jacek Wiesław Zajdler
urodzony/a 19- 01-1955 Łódź
Imiona rodziców: Andrzej Barbara


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr rej. 36722 prowadzonej przez Wydz. III KWMO Łódź od dn. 15.03.1977. Sprawa założona w związku z obecnością Jacka Zejdlera na spotkaniu osób powiązanych z Komitetem Obrony Robotników (KOR). Sprawa została zakończona 11.01.1978, zdjęta z ewidencji i złożona do archiwum pod nr 05200/II. Materiały zniszczono za prot. brakowania nr 950/89 poz. 55. Materiały o sygn. 05200/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. Materiały zawierające oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego sporządzone przez Wydz. III KWMO Łódź dot. woj. łódzkiego miejskiego za okres 01.1977-01.1979. J. Zejdler występuje w materiałach jako osoba blisko powiązana ze środowiskiem KOR, podejrzewana o wywieszenie transparentu na gmachu rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przedstawiany jako uczestnik i osoba zabierająca głos po mszy żałobnej w intencji Stanisława Pyjasa w Kościele św. Teresy w dn. 16.05.1977 oraz podczas spotkania w maju 1977 z wiceministrem spraw zagranicznych. Przeprowadzono z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. IPN Ld PF 10/974 t. 2 (1445/X).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” (nr rej. 50269) prowadzonej od 06.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności (SKS) na terenie kraju. J. Zejdler występuje na wykazie osób zatrzymanych w związku z protestem 16.05.1977 przed Kościołem św. Teresy w Łodzi przeciwko zamordowaniu Stanisława Pyjasa oraz na wykazie osób zaangażowanych w „działalność negatywną politycznie”. IPN BU 0222/701 t. 2 (54100/II/2).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie nr RSD 6/77 prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi w okresie 17.05.1977-30.08.1977 przeciwko innym osobom podejrzanym o nielegalny kolportaż i plakatowanie na terenie Łodzi w dniach 14-15.05.1977 ulotek i ogłoszeń zawiadamiających o mszy w intencji S. Pyjasa. Jacek Zejdler występuje w przesłuchaniu jednej z osób oskarżonych. IPN Ld PF 15/107 (1181/III).
.