Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Piekarski
Miejsce urodzenia: Sądkowa
Data urodzenia: 24-01-1905
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Piekarski występuje w aktach sprawy śledczej prowadzonej w okresie 27.05.1947-09.06.1951 przez UB w Rzeszowie i Jaśle wobec członków WiN z terenu powiatu jasielskiego. Wraz z innymi w dniu 10.06.1950 został oskarżony o przechowywanie broni bez zezwolenia oraz o przynależność do organizacji, która wg. organów bezpieczeństwa „usiłowała przemocą zmienić ustrój państwa polskiego”. Pełniąc funkcję członka Brygady Wywiadowczej (BW) miał gromadzić wiadomości stanowiące "tajemnicę państwową i wojskową", dotyczące ilości transportów przechodzących przez stację PKP Jasło, ilości i działalności członków koła PPR przy tejże stacji oraz związku zawodowym kolejarzy, jak również o przeprowadzonych aresztowaniach przez PUBP w Jaśle. Wiadomości te miał następnie przekazywać kierownictwu Brygady Wywiadowczej. Używał pseudonimu "Wicher". Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 8273 w dniu 09.06.1951, a następnie 19.02.1968 przerejestrowano pod sygn. 2179/III. IPN Rz 03/9 (2179/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru nad postępowaniem w sprawie Władysława Piekarskiego skazanego Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 12.07.1950 na 6 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw na 5 lat oraz przepadek mienia. Karę odbywał w więzieniu w Rzeszowie, a następnie w Sieradzu. Sprawa prowadzona była w okresie 16.05.1951-21-05.1956 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie. IPN Rz 118/125 (W.484/51).
Władysław Piekarski występuje w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie z 1951 roku oraz w Wykazie Osób Aresztowanych w 1950 roku. Aresztowany 15.05.1950 i osadzony w Więzieniu WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 65/23, IPN Rz 65/56.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Osoń" prowadzona przez WUdsBP w Krakowie od 23.03.1956 (akta zawierają dokumenty od 21.04.1950) na osobę z kręgu członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) w pow. jasielskim, której Piekarski Władysław przekazywał informacje dot. członków partii, ważniejszych uchwał jak i zagadnień kolejnictwa tj. translokacji wojsk radzieckich oraz transportu do Związku Radzieckiego. Sprawę zamknięto 30.11.1956. IPN Kr 010/8509 (8633/II).
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna założona na osobę Władysława Piekarskiego. Objęty został kontrolą operacyjną jako "szczególnie podatny na prowadzanie wrogiej działalności", były członek Brygady Wywiadowczej WiN skazany wyrokiem sądowym. Obserwację zakończono 30.11.1956 w związku z niestwierdzeniem "wrogiej działalności". Sprawę prowadził od 25.06.1956 WUdsBP w Krakowie. IPN Kr 010/8452 (8575/II).
Władysław Piekarski zarejestrowany został do sprawy operacyjnej obserwacji nr 200/60 założonej w dniu 18.11.1960 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Jaśle jako aktywny działacz prawicy wiejskiej. Materiały złożono do archiwum w dniu 22.05.1961 pod sygn. 2961, a następnie 31.08.1972 przerejestrowano na sygn. 13775/II. Materiałów brak. Wpis na postawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978 - "Charakterystyka nr 3" dot. organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Władysława Piekarskiego. IPN Rz 05/6 (CHF-3).
.