Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Peszek
Miejsce urodzenia: Żołynia
Data urodzenia: 05-01-1911
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 20.05.1952 przez Wydział Śledczy WUBP i Wydział III WUdsBP w Rzeszowie w sprawie Antoniego Peszka. Ww. podejrzany był o przynależność do organizacji "Wolność i Niezawisłość", w ramach której miał pełnić funkcję łącznika i przekazywać informacje o nastrojach ludności powiatu łańcuckiego oraz działaniach na tym terenie funkcjonariuszy MO i UB w tym o przeprowadzonych aresztowaniach. W dniu 12.02.1953 sporządzono względem wymienionego akt oskarżenia. Śledztwo zamknięto 11.02.1953, materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 9062 w dniu 31.03.1953, a następnie przerejestrowano do sygn. 5309/III. IPN Rz 050/1887 (5309/III).
Akta sądowe prowadzone od 06.09.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie dot. Antoniego Peszka. Wyrokiem z 18.03.1953 wymieniony skazany został na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Jak uzasadnienie wyroku podano iż od wiosny 1946 do maja 1952 na terenie Żołyni "przejawiał kontrrewolucyjną działalność" w ramach WiN zmierzając do obalenia demokratycznego ustroju Polski Ludowej. W dniu 14.02.1953 został osadzony w Więzieniu w Rzeszowie, następnie przetransportowany do Centralnego Więzienia we Wronkach, w dniu 16.01.1954 do więzienia w Rawiczu, 23.04.1955 do więzienia Sosnowiec-Radocha. Dalszą część wyroku odbywał w Ośrodku Pracy Więźniów w m. Niwka oraz ponownie w więzieniu Sosnowiec-Radocha. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 26.01.1956 warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary. IPN Rz 107/1423 (Sr. 64/53).
Zapisy dot. ww. znajdują się w aktach ewidencyjnych Centralnego więzienia we Wronkach tj.: Księdze głównej za lata 1952-1955 i Skorowidzu alfabetycznym prowadzonym za okres lat 1953-1954 oraz aktach Centralnego Więzienia w Rawiczu (Księdze głównej więźniów z lat 1954-1955, Skorowidzu więźniów z lat 1951-1954, a także w Skorowidzu do księgi więźniów 1951-1955 oraz w Skorowidzach z lat 1950-1957 i 1951-1957). Antoni Peszek do Centralnego Więzienia we Wronkach przybył 11.07.1953, z dniem 16.01.1954 został przetransportowany do Centralnego Więzienia w Rawiczu gdzie przebywał do dnia 22.04.1955 (wówczas przeniesiony do Sosnowca). IPN Po 3/40, IPN Po 3/50, IPN Po 3/51, IPN Po 3/52, IPN Po 3/53, IPN Po 3/64, IPN Po 3/72.
Peszek Antoni występuje w Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej z 1952 roku oraz w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953. IPN Rz 65/13, IPN Rz 65/25 t. 2.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach 1977-1978. Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Antoniego Peszka, który to wiosną 1946 wstąpił do WiN na terenie Żołyni i posługiwał się pseudonimem "Pliszka". W organizacji pełnił funkcję łącznika, przeprowadzał wywiady i przewoził prasę organizacyjną. Brał udział w przechowywaniu i konserwacji zmagazynowanej broni. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.