Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Pieszak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 17-01-1906
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania założona na Mieczysława Pieszaka i innych, którzy jako "byli czł.[onkowie] org.[anizacji] A.K. mając nieodpowiednią przeszłość polityczną celowo i systematycznie" mieli hamować produkcję Zakładu (WSK) i wykonanie planu produkcyjnego poszczególnych placówek oraz szerzyć wrogą propagandę p-ko ówczesnemu ustrojowi i ZSRR. Ww. w zakładzie pełniąc funkcję kierownika kontroli technicznej na pl. 020 było oceniany jako ten, który "nie potrafi się przejąć głębszą ideą i (...) poświęcić swych wiadomości i energii pracy dla dobra ogółu". Utrzymywał stały kontakt z b. członkami AK i WiN oraz był negatywnie ustosunkowany do ówczesnej rzeczywistości. Sprawę zakończono dnia 13.03.1956 ze względu na brak wobec niego dowodów "kontrrewolucyjnej działalności w stosunku do PRL". Materiały sprawy złożono do Wydziału Ewidencji Operacyjnej WUdsBP w Rzeszowie pod sygn. 20304, a następnie 17.04.1953 skomasowano do sygn. 19247 i przerejestrowano 17.01.1959 na sygn. 5380/III. IPN Rz 050/1913 (5380/III).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978. Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji m.in. Mieczysława Pieszaka należącego do tzw. "grupy sabotującej' produkcję w zakładzie pracy. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.