Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Czesław
Nazwisko: Łusiński
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 10-06-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
urodzony/a Lipnik

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1950 w sprawie "usiłowania przekroczenia granicy" przez m.in. Jana Łusińskiego. Powodem ucieczki miała być przynależność do "nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Nowej Rudy". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/1766 (12050/III).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w latach 1950-1951 w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji", w tym przeciwko Janowi Łusińskiemu. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/7461 (18552/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Jana Łusińskiego do "nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono przesłaniem aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/511 (Pr II 72/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22.03.1951 (Sr 119/51) Jan Łusiński uznany został winnym m.in. tego, że "od początku m-ca maja do 11 czerwca 1950 r. na terenie Nowej Rudy i Bielawy, woj. Wrocław, należał do związku zbrodniczego pod kryptonimem >Ogień< mającego na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, werbując do niego członków oraz biorąc udział w jego zebraniach” bez prawnego zezwolenia władzy przechowywał okresowo broń palną (...), i skazany karę łączną 13 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat z przepadkiem całego mienia. Z akt wynika, iż ww. dnia 06.07.1951 został skazany Wyrokiem Sądu Powiatowego we Wrocławiu (VIII K 936/50) na karę 2 lat więzienia za próbę przekroczenia granicy polsko-niemieckiej w "miejscu na to nie przeznaczonym i bez właściwych dokumentów”. Dnia 31.12.1951 Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał wyrok łączny (Sr 614/51) i w miejsce ww. wyroków zasądził Janowi Łusińskiemu karę 13 lat i 6 miesięcy więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat wraz z przepadkiem mienia skazanego. Na poczet orzeczonych kar zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 11.06.1950. Dnia 28.05.1956 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wydał Postanowienie w przedmiocie zastosowania amnestii i orzeczenia kary łącznej wobec ww. i złagodził karę łączną do 8 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i 6 miesięcy, oraz ustalił koniec kary pozbawienia wolności na 11.06.1958. Dnia 19.01.1957 Sąd Najwyższy w Warszawie (IV KRn 28/57) uchylił wyroki zapadłe wobec Jana Łusińskiego, skazał go na 6 lat więzienia, a na zasadzie ustawy o amnestii złagodził orzeczoną karę do 4 lat. IPN Wr 21/4411 (Sr 119/51), IPN Wr 21/4735 (Sr 614/51).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej nad wykonaniem kary dot. Jana Łusińskiego. Ww. karę więzienia odbywał w Więzieniach w Kłodzku, Sieradzu, Barczewie i Wronkach, skąd został zwolniony 01.04.1957. IPN Wr 33/27 (Wn 493/55, W 58/52).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977 dot. "reakc.[yjnej] org.[anizacji ] pn. >Ogień<, której członkiem był Jan Łusiński. W aktach zachowały się kwestionariusze osobowe członków organizacji i karty opisujące ich czyny. IPN Wr 049/221 (F-224).
.