Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Agnieszka
Nazwisko: Gramatyka-Łuczkiewicz
Nazwisko rodowe: Gramatyka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 23-07-1949
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:

Bardziej znana pod drugim imieniem jako Agnieszka Gramatyka.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janina Gramatyka-Łuczkiewicz została zarejestrowana 22.03.1978 pod numerem KR 20087 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nieznana" nr KR 20087. Została objęta kontrolą operacyjną w okresie od 22.03.1978 do 28.01.1981 jako osoba uczestnicząca w działalności krakowskiego SKS, m.in. w redagowaniu wydawnictw tej organizacji. Materiały SOS krypt. "Nieznana" złożono 16.01.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15428/II. Akta o sygn. 15428/II zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Figuruje jako Agnieszka Gramatyka, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w opracowanej w Departamencie III MSW - Kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław - nazwiska na litery A-M. Na karcie z danymi osobowymi znajduje się adnotacja - "Współpracownik krakowskiego SKS-u". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Od 1981 roku w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" pozostawała w zainteresowaniu Wydziału III-A KWMO w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego Wydział III-A SB KWMO w Krakowie (od 01.1982 przekształcony w Wydział V) podjął z archiwum materiały wcześniejszego rozpracowania. Zarejestrowana 23.02.1982 pod nr KR 26051 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Kontrolowana operacyjnie ze względu na utrzymywanie kontaktów ze strukturamii NSZZ "S". Następnie materiały przekazano 26.09.1982 do prowadzenia przez Wydział III KWMO w Krakowie, który kontynuował rozpracowanie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Siostra". Akta o sygn. o sygn. 15428/II zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontynuacja rozpracowania Janiny Gramatyka-Łuczkiewicz przez Wydział III KWMO/WUSW w Krakowie. Została zarejestrowana 27.01.1983 pod nr KR 26950 przez Wydział III KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siostra". Objęta kontrolą operacyjną w okresie od 27.01.1983 do 10.08.1984 ze względu na kontakty z osobami prowadzącymi działalność opozycyjną oraz z osobami represjonowanymi. Sprawę zakończono i materiały SOS krypt. "Siostra" wraz z dokumentacją wcześniej prowadzonych rozpracowań złożono 20.08.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 15428/II. Akta o sygn. 15428/II zniszczono w WUSW w Krakowie 21.10.1989. Akta o sygn. 15428/II zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.