Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Kowal
Miejsce urodzenia: Krajno
Data urodzenia: 20-05-1932
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Rewizja Nadzwyczajna wniesiona przez Przesa Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na korzyść H. Kowala. Sąd Najwyższy Izby Wojskowej 26.02.1993 zmienił wyrok z dnia 03.12.1982 oraz 04.02.1983 i uniewinnił oskrżonego. Sygn. akt IPN BU 1209/928 (WRN 3/93).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Kowal został zarejestrowany 19.10.1982 pod numerem KR 26643 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Remus" nr rejestracyjny KR 26438, prowadzonej przez Wydział V KWMO\WUSW w Krakowie w okresie od 16.08.1982 do 16.08.1983. Objęty rozpracowaniem SB z uwagi na działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Po realizacji procesowej prowadzenie SOR krypt. "Remus" zakończono, materiały złożono 16.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16173/II-gr. Akta nie zachowały się. Materiały SOR krypt. "Remus" o sygn. 16173/II-gr. zniszczono 20.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia nr RSD-46/S/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie od 07.08.1982 do 15.12.1982 wobec grupy osób podejrzewanych o działalność w podziemnych strukturach opozycyjnych oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Materiały dot. H. Kowala 22.10.1982 wyłączono do odrębnego postępowania nr RSD-71/S/82. Zatrzymany 29.08.1982, decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie tymczasowo aresztowany 30.08.1982. Akta złożono 20.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5472/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5216 (5472/III-gr.), IPN Kr 096/961 (5472/3-gr.) mikrofilm.
Akta penitencjarne Henryka Kowala. Aresztowany tymczasowo na wniosek prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony 03.12.1982. Akta o sygn. IPN Kr 081/292 (38/1405/82).
Akta sprawy Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie przeciwko Henrykowi Kowalowi i innym. Oskarżony o łamanie przepisów dekretu o stanie wojennym, kontynuowanie działalności związkowej, działalność opozycyjną i kolportaż wydawnictw bezdebitowych w warunkach rygorów stanu wojennego. Prokurator WPG w Krakowie skierował 23.11.1982 akt oskarżenia do Sądu. Akta o sygn. IPN Kr 97/1117 (Pg Śl II 272/82).
Skazany 03.12.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na podstawie art. 48 ust. 2 Dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym na karę półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę w wysokości 50 tys. Sąd postanowił odstąpić od prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego. Sąd Najwyższej Izby Wojskowej orzeczeniem RW-1271/82 z 04.02.1983 utrzymał wyrok w mocy. Po wniesieniu w 1993 roku Rewizji Nadzwyczajnej Sąd Najwyższy Izby Wojskowej 26.02.1993 zmienił wyrok z dnia 03.12.1982 oraz 04.02.1983 i uniewinnił oskarżonego. Akta o sygn. IPN BU 1378/313-317 (So.W. 722/82), IPN BU 1209/928 (WRN 3/93).
Zarejestrowany 16.03.1984 pod nr KR 28500 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. Koło" o tym samym numerze rejestracyjnym. Od 18.04.1984 SOS krypt. "Koło" przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Wydział V WUSW w Krakowie w okresie od 16.03.1984 do 11.09.1984 rozpracowywał grupę osób zaangażowanych w działalność opozycyjną na terenie Zakładów Konstrukcji Stalowych "ELBUD" w Krakowie. Henryk Kowal został objęty rozpracowaniem w związku z działalnością w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" oraz kolportażem wydawnictw podziemnych. Sprawę zakończono i materiały SOR krypt. "Koło" złożono 14.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16545/II-gr. Materiały operacyjne SOR "Koło" częściowo wybrakowano 27.10.1989. Akta o sygn. IPN Kr 010/12117 (16545/II-gr.)
Akta paszportowe Henryka Kowala. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-7185/83 wniesione na okres 18.01.1983 do 15.01.1985 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku z prowadzonym śledztwem RSD-71/S/82 o działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Kr 37/248392 (EAKR 248392).
.