Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Władysław
Nazwisko: Skuza
Miejsce urodzenia: Trzemosna
Data urodzenia: 04-04-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Suza został zarejestrowany 01.10.1981 do numeru KI 19941 przez Wydział III-A KWMO w Kielcach. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr KI 19941, prowadzonej przez Wydział III-A KWMO w Kielcach, a następnie przez Wydział V KWMO w Kielcach w okresie od 01.10.1981 do 02.04.1982 ze względu na publikację artykułu o treści antyradzieckiej. Rozpracowanie zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej. Materiały SOS złożono 02.04.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11594/II. Akta nie zachowały się. Materiałów o sygn. 11594/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Marka Skuzy (akta internowania). Był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Fabryce Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach oraz członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 245/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO Kielce. Zwolniony 08.03.1982 decyzją nr 166/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 07/288 akta, IPN Ki 028/289 (2346/291/IV) mikrofilm.
Akta internowanego Marka Skuzy. Internowany decyzją nr 245/81 z 13.12.1981 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 08.03.1982 decyzją nr 166/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/417 (31/I/81).
Zarejestrowany 20.01.1986 do numeru KI 26225 przez Wydział V WUSW w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Malarz" nr KI 25882 w związku z podejrzeniem wykonania napisów o treści antyrządowej. SOS krypt. "Malarz" prowadził Wydział V WUSW w Kielcach w okresie od 17.10.1985 do 03.12.1987. Materiały sprawy złożono 03.12.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12910/II. Akta nie zachowały się. Akta SOS krypt. "Malarz" o sygn. 12910/II nie zachowały się . Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.