Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Andrzej
Nazwisko: Ślusarski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 01-08-1949
Imię ojca: Jóżef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Ślusarski został zarejestrowany 30.06.1982 pod numerem KI 21292 przez Wydział III KWMO w Kielcach. Pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa jako były członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kos" nr KI 21334 prowadzonej w okresie od 29.07.1982 do 10.03.1986 wobec osób zaangażowanych w działalność Komitetu Oporu Społecznego na terenie Kielc. Henryk Ślusarski został objęty kontrolą operacyjną ze względu na działalność w podziemnych strukturach opozycyjnych i kolportowanie biuletynu Komitetu Oporu Społecznego. Rozpracowywany wraz z innymi działaczami KOS m.in przez jednego z członków tej grupy - TW ps. "Zenit" prowadzonego przez kierownictwo WSW w Kielcach (ppłk. Prokopiak). TW "Zenit" przed stanem wojennym redaktor „Biuletynu Informacyjnego ZR Świętokrzyskiego «S»”, pochodził ze środowiska nauczycielskiego. Zwerbowany przez WSW w 1982 roku w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Dzięki TW ps. "Zenit" i TW ps. "Samanta" SB wraz z prowadzącą tych TW WSW doprowadziło do znacznej infiltracji środowiska opozycji solidarnościowej w Kielcach w okresie 1983-1985. Po skutecznej dezintegracji środowiska KOS, przy jednoczesnej niemożności realizacji procesowej sprawy KOS z racji trudności z wyprowadzeniem agentury tkwiącej w kierownictwie grupy, prowadzenie sprawy zakończono, TW "Zenit" przeniesiono do Krakowa, gdzie rozpoczął karierę naukową na UJ, a materiały SOR krypt. "Kos" sfilmowano i złożono 28.03.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12747/II-gr. Dokumentacja aktowa spłonęła w pożarze. Pozostał mikrofilm. IPN Ki 025/1264 (1747/2-gr.) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Henryka Ślusarskiego (akta internowania). Był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz Komitetu Oporu Społecznego w Kielcach. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 64/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO Kielce. Zwolniony 16.10.1982 decyzją nr 367/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 07/308, IPN Ki 028/309 (2346/311/IV) mikrofilm.
Akta internowanego Henryka Ślusarskiego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 64/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 16.10.1982 decyzją nr 367/82. IPN Ki 45/467 (37/I/82).
.