Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Żurowska
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 30-12-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bernadetta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Żurowska została zarejestrowana 09.01.1982 pod numerem KI 20531 przez Wydział III KWMO w Kielcach do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Ognisko" nr rejestracyjny KI 19308, dotyczącej szkolnictwa na terenie województwa kieleckiego. Sprawę prowadził Wydział III KWMO\WUSW w Kielcach w okresie od 05.01.1981 do 28.12.1989. K. Żurowska została objęta kontrolą operacyjną jako nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, zaangażowana w działalność jawnych, a następnie podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Materiały nie zostały zarchiwizowane, zniszczone w jednostce operacyjnej WUSW w Kielcach w roku 1990. Akta SO krypt. "Ognisko" KI 19308 zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanej Krystyny Żurowskiej. Internowana w związku z kontynuowaniem działalności związkowej w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego, organizowaniem spotkań grup opozycyjnych, zaangażowaniem w udzielanie pomocy rodzinom internowanych oraz posiadaniem wydawnictw bezdebitowych. Internowana 28.08.1982 decyzją nr 121/82 KWMO w Kielcach. Osadzona w OO Kielce. Zwolniona 01.10.1982 decyzją nr 347/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/361 (2346/364/IV), oraz mikrofilm o sygn. IPN Ki 028/361 (2346/364/IV).
Akta internowanej Krystyny Żurowskiej. Internowana 28.08.1982 decyzją nr 121/82 KWMO w Kielcach. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniona 01.10.1982 decyzją nr 347/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/545 (11/I/82).
Akta operacyjne RUSW w Jędrzejowie prowadzone w okresie od 08.08.1984 do 21.03.1985 w związku z przemarszem grupy osób Szlakiem I Kadrowej. Krystyna Żurowska była wśród zatrzymanych kilkudziesięciu osób - uczestników Marszu - chcących upamiętnić przemarsz I Kompanii Kadrowej J. Piłsudskiego. Akta zawierają m.in. materiały operacyjne, dokumentację dotyczącą zatrzymanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB. Materiały złożono 28.03.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12583/II. Dokumentacja aktowa została zniszczona podczas pożaru w roku 1988. Pozostał mikrofilm 12583/2. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1128 (12583/2)
Sprawa przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie dotycząca udziału w Marszu Szlakiem I Kadrowej w dniach 08-09.08.1984. Krystyna Żurowska została zatrzymana 09.08.1984. Orzeczeniem Nr 1086/84 z 13.09.1984 Kolegium Rejonowe ds Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie orzekło karę grzywny w wysokości 12 tysięcy zł, publiczne zawiadomienie zakładu pracy oraz przepadek odznaki "Marsz Szlakiem Kadrówki 1914-1984". Zasądzoną karę utrzymało w mocy Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Kieleckim orzeczeniem nr 906/84 z 05.10.1984. Akta o sygn. IPN Ki 43/36 (1086/84).
.