Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Zielonka
Miejsce urodzenia: Zborów
Data urodzenia: 08-04-1927
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Ryszard Zielonka

Ryszard Bil

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne WUBP/KWMO w Krakowie z lat 1946-1960 oraz Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr 3489/F zarejestrowana 27.07.1957 przez Wydział III KWMO w Krakowie, w ramach której objęto kontrolą operacyjną Mariana Zielonkę, byłego żołnierza oddziału partyzanckiego wchodzącego w skład zgrupowania dowodzonego przez Józefa Kurasia ps. "Ogień". Marian Zielonka ps. "Rysiek", "Bil" służył bezpośrednio pod dowództwem Zdzisława Lisika ps. "Mściciel" i Jana Janusza ps. "Siekiera". Po ich zatrzymaniu został mianowany dowódcą 6 kompanii zgrupowania "Ognia". Brał udział w wielu akcjach m.in. 18.08.1946 w odbiciu więźniów z więzienia Św. Michała w Krakowie. W związku z licznymi aresztowaniami członków oddziału został zmuszony do ukrywania się. Ujawnił się 02.03.1947 w PUBP w Nowym Targu po ogłoszeniu amnestii przez władze PRL. Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna została 03.12.1960 przerejestrowana na Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr 441/B. Materiały SOO 441/B zostały złożone 16.08.1961 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4548/R. Następnie przerejestrowane 14.03.1967 pod sygn. 9609/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9443 (9609/II).
Połączone materiały operacyjne, akta kontrolno-śledcze i więzienne dot. części żołnierzy oddziału AK dowodzonego przez Z. Lisika ps. "Mściciel" i J. Janusza ps. "Siekiera". Marian Zielonka jest wymieniony w aktach śledczych jako żołnierz tego oddziału, którego nie udało się ująć. Akta skomasowano 30.06.1967 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 283/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/253 t. 1, IPN Kr 096/255 (283/III-gr.) mikrofilm.
Rozpracowywany przez Sekcję IV "A" MUdsBP w Nowej Hucie z uwagi na przynależność do oddziału partyzanckiego AK. Sprawę zarejestrowano 22.12.1955. Zakończono i złożono 24.01.1956 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod sygn. 113880/II. Akta o sygn. 113880/II nie zachowały się. Materiały sprawy o sygn. 113880/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Marian Zielonka występuje w materiałach operacyjnych WUBP W Krakowie i PUBP w Nowym Targu z lat 1946-1952 oraz założonej w 1952 roku Sprawie Rozpracowania Obiektowego krypt. "Ogniwo" na b. partyzantów i współpracowników oddziału J. Kurasia ps. "Ogień". Akta o sygn. IPN Kr 06/1, t. 1-33 (59/OB).
Charakterystyka nr 12 opracowana w 1975 roku w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Oddziału Partyzanckiego AK "Błyskawica" pod dowództwem Józefa Kurasia pseud. "Ogień", działającego w okresie od kwietnia 1945 do marca 1947 na terenie woj. krakowskiego. Marian Zielonka figuruje jako członek oddziału, a następnie dowódca 6 kompanii. Akta o sygn. IPN Kr 074/12 (12/X).
Występuje w Charakterystyce nr 133 opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w 1975 roku dotyczącej organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej pod dowództwem Władysława Mądro ps. "Huragan". Organizacja działała w okresie maj - listopad 1946 na obszarze pow. myślenickiego i Krakowa. Materiały zawierają m.in. charakterystyki, kwestionariusze osobowe oraz karty dotyczące akcji przeprowadzonych przez oddział. Akta o sygn. IPN Kr 074/132 (133/X).
Marian Zielonka figuruje w sprawozdaniach Szefa WUBP w Krakowie z 1947 roku dotyczących ujawnionych na mocy ustawy amnestyjnej członków podziemia niepodległościowego. Materiały zawierają m.in. charakterystyki i wykazy osób ujawnionych oraz odpisy z oświadczeń o ujawnieniu. Akta o sygn. IPN Kr 017/4 (4/K).
.