Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Chicago
Data urodzenia: 02-10-1914
Kraj urodzenia: USA
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Zając był rozpracowywany przez Referat IV PUBP w Myślenicach w okresie od 01.08.1948 do 1952 z uwagi na utrzymywanie korespondencji z rodziną w USA oraz udzielanie pomocy oddziałowi Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Józefa Miki ps. "Leszek". Materiały nie zachowały się. Część skomasowano do sygn. 10991/I. Materiałów brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Myślenicach wobec A. Zająca i innych, podejrzanych o współpracę z oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonym przez Józefa Mikę ps. "Leszek" oraz niepowiadomienie władz o miejscu pobytu poszukiwanych członków grupy. Zatrzymany 08.02.1950, decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie 13.02.1950 tymczasowo aresztowany. Po realizacji procesowej sprawy materiały złożono 09.01.1952 w Archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 109991/I. Akta 01.04.1971 przerejestrowano do sygn. 3127/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/2912 (3127/III-gr.).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Andrzejowi Zającowi. Oskarżony o udzielanie pomocy żołnierzom oddziału Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez por. Józefa Mikę, działającego na terenie powiatów: bocheńskiego i myślenickiego oraz zatajenie informacji o ich pobycie w rodzinnej wsi, tj. oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 18 § 1 i art. 4 § 1 dekretu z dn. 13 czerwca 1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. Aresztowany 08.02.1950 przez PUBP w Myślenicach. 27.04.1950 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/3938 (Sr. 201/50).
Dokumentacja śledztwa i rozpracowania prowadzonego przez WUBP w Krakowie pod nadzorem MBP wobec członków oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem Józefa Miki ps. "Leszek", w okresie 1947-1950. Andrzej Zając występuje w materiałach jako osoba udzielająca pomocy żołnierzom oddziału. Zatrzymany 08.02.1950. Za współpracę z oddziałem J. Miki został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na 6 miesięcy więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 07/2813 (3028/III-gr.) t. 1-11, mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/920 (3028/III-gr.).
Charakterystyka nr 20, sporządzona przez Wydział "C" KWMO w Krakowie w roku 1975, dotycząca oddziału partyzanckiego pod dowództwem Józefa Miki ps. „Wrzos”, „Leszek”. Oddział działał na terenie pow. myślenickiego, bocheńskiego, limanowskiego oraz brzeskiego w okresie od września 1947 do października 1950. Andrzej Zając występuje w dokumentacji jako współpracownik oddziału. Akta o sygn. IPN Kr 074/20 (20/X).
Andrzej Zając występuje w Sprawie Obiektowej krypt. "Leszczyna" prowadzonej przez WUBP w Krakowie w latach 1948-1950, dotyczącej rozpracowania i rozbicia oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Józefa Miki, działającego na terenie województwa krakowskiego. Akta o sygn. IPN Kr 075/46 t. 7 i 9 (69/OB).
.