Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Andrzej
Nazwisko: Budziński
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-12-1966
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rafał Budziński 16.12.1988 został zarejestrowany pod nr 44527 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przegrani” o nr rejestracyjnym 42140 prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w okresie 18.05.1987-28.12.1989. Sprawa dotyczyła kontroli operacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. R. Budziński był „aktywnym działaczem nielegalnych struktur NZS UAM, kolportował nielegalne wydawnictwa, uczestnik wszelkiego rodzaju manifestacji, wieców itp., w sprzyjających warunkach społeczno-politycznych podejmie b. aktywną działalność zmierzającą do zakłócenia porządku prawno-publicznego”. Sprawę zakończono z powodu „zalegalizowania NZS-u”. IPN Po 08/2292 (12976/II).
Rafał Budziński „w dniu 13.06.1987 r. zatrzymany przez DUSW Warszawa Śród[mieście] na ul. Oboźnej – posiadał pismo »Obserwator Wielkopolski« - zwolniony”. Materiałów sprawy brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.