Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Miętka
Miejsce urodzenia: Komerdan
Data urodzenia: 01-01-1944
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Miętka został zarejestrowany 25.02.1982 pod numerem KR 26054 przez Wydział V KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ziele" o tym samym nr rejestracyjnym. W ramach SOR krypt. "Ziele" rozpracowywano osoby kolportujące wydawnictwa bezdebitowe po wprowadzeniu stanu wojennego. Jan Miętka kolportował wydawnictwa bezdebitowe na terenie Kombinatu HiL. Prowadzenie SOR "Ziele" zakończono 13.12.1982 po realizacji procesowej sprawy i materiały złożono 17.12.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15787/II-gr. Akta SOR "Ziele" zniszczono 15.12.1989 w WUSW w Krakowie. Akta SOR "Ziele" o sygn. 15787/II-gr. zniszczono 15.12.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec grupy osób podejrzanych o gromadzenie, kolportaż i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych, publikacji, ulotek oraz czasopism sygnowanych przez podziemne struktury opozycyjne na terenie Krakowa. Sprawę zarejestrowano 27.02.1982 pod nr RSD-19/s/82. Prokuratura zastosowała wobec J. Miętki areszt tymczasowy. Materiały sfilmowano i złożono 15.06.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 55426/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5181 (5426/III-gr.), mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/938 (5426/III-gr.).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotyczące J. Miętki i innych. Objęty śledztwem od 23.02.1982, nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie został 24.02.1982 tymczasowo-aresztowany i oskarżony o to, że "w lutym 1982 r. w Krakowie w celu rozpowszechniania fałszywych informacji, gromadził, przechowywał i przenosił wydawany nielegalnie tzw. >Biuletyn Małopolski< i inne pisma, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".Śledztwo zamknięto 27.03.1982 i skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Akta o sygn. IPN Kr 97/962 (Pg Śl II 58/82).
Sprawa przed Sądem WOW przeciwko Janowi Miętce z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym, prowadzona w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego 16.04.1982 skazany na trzy lata pozbawienia wolności, dwa lata pozbawienia praw publicznych oraz zapłatę kosztów postępowania. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 04.08.1983 zastosowano amnestię. Rewizja Nadzwyczajna Prezesa Sądu Najwyższego Izby Wojskowej zaskarżająca wyrok z dnia 16 kwietnia 1982 wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z 30 kwietnia 1992 r. orzekł "w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zaskarżony nią wyrok zmienić poprzez uniewinnienie" Jana Miętki od przypisanych mu przestępstw. Akta o sygn. IPN BU 1357/252 (SoW. 257/82), IPN BU 1357/253 (SoW.257/82), IPN BU 1209/715 (WRN 41/92).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 24.02.1982 w związku z oskarżeniem o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Osadzony w AŚ w Krakowie. Następnie od 06.05.1982 w Zakładzie Karnym w Raciborzu, 04.06.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a od 28.09.1982 w Zakładzie Karnym w Kłodzku. Zwolniony 11.04.1983 na mocy nakazu zwolnienia wydanego przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na podstawie Uchwały Rady Państwa o zastosowaniu prawa łaski. Akta o sygn. IPN Wr 135/167 (299/83).
Materiały dochodzenia prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w sprawie zajść ulicznych na terenie Krakowa w dniu 31.08.1985. Jan Miętka został zatrzymany 31.08.1985, zwolniony 05.09.1985. Ukarany grzywną w wysokości 40 tys. zł. Materiały sfilmowano i złożono 07.10.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie. Część dokumentacji sprawy zniszczono 07.10.1989 w WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 07/5344, mikrofilm IPN Kr 096/1085 (5673/III-gr.).
Sprawa przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście dot. J. Miętki. Zatrzymany 03.05.1987 podczas zajść ulicznych w Krakowie. Ukarany grzywną w wysokości 50 tys. zł. Postanowieniem z 06.07.1989 Kolegium zastosowało abolicję. Kopia akt o sygn. IPN Kr 456/20 (2009/87).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-0156/88 wniesione na okres 27.01.1988 do 27.01.1990 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku z postępowaniem przez Kolegium ds. Wykroczeń. Akta o sygn. IPN Kr 37/451256 (EAKR 451256).
.