Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Stanisław
Nazwisko: Róg
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 28-04-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Róg został zarejestrowany 20.04.1984 pod numerem KR 28674 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Prezes" nr KR 28280, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Krakowie, a następnie Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w okresie od 21.01.1984 do 31.01.1990 wobec osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Objęty rozpracowaniem ze względu na działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania. Materiały dotyczące W. Roga wyłączono 11.03.1989 z SOR krypt. "Prezes", sfilmowano i złożono 23.03.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17467/II. Dokumentację aktową zniszczono 18.12.1989 w jednostce operacyjnej. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 010/449 (17467/II).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych oraz Jugosławii i Albanii nr Z-9678/85 dla Wiesława Roga wniesione na okres 17.12.1985 do 17.12.1987 przez Wydział V WUSW w Krakowie w związku z działalnością opozycyjną. IPN Kr 37/168329 (EAKR 168329)
.