Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Maj
Miejsce urodzenia: Podgaje
Data urodzenia: 20-05-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Maj, pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku, był aktywnym uczestnikiem wydarzeń grudniowych. Został zatrzymany 14.12.1970 w Pruszczu Gdańskim i osadzony w areszcie tamtejszej KPMO. Był podejrzewany o „udział w rozruchach na terenie Gdańska”. Stwierdzono jednak, że brak jest podstaw do ukarania Edwarda Maja. W dn. 15.12.1970 został przewieziony do szpitala - w czasie wydarzeń doznał stłuczenia dłoni. Zwolniono go 23.12.1970. W „Planie ramowym przedsięwzięć operacyjnych dotyczących mieszkańców hoteli robotniczych zatrudnionych w kluczowych obiektach gospodarki narodowej na terenie Gdańska” sporządzonym 06.04.1971 został wymieniony wśród osób wytypowanych do „bliższego zainteresowania operacyjnego”. Postanowieniem Inspektora Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku z 11.11.1971 ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” wyłączono materiały dotyczące osób, które nie pracowały już w Stoczni Gdańskiej. Postanowienie dotyczyło m.in. Edwarda Maja. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 5, 6, 10, 27, 31, 39, 41, 50, 64, 69, 70, 72, 77, 83 (15/IV).
.