Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marcin
Nazwisko: Malissa
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-02-1953
Imię ojca: Rajmund
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” 1970 na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Krzysztof Malissa przechodzi w wykazach osób przyjętych 15.12.1970 do szpitala. Rozpoznano u niego ranę postrzałową uda prawego, którą odniósł w wyniku wydarzeń. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 28, 69, 72 (15/IV).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku do akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych”, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Krzysztof Malissa figuruje w „Wykazie chorych (osoby cywilne) z wypadków ulicznych hospitalizowanych w klinikach i oddziałach Instytutu Chirurgii”, w „Wykazie chorych leczonych w II Klinice Chorób Wewnętrznych” oraz w „Wykazie chorych przyjętych w dniu 15.12.1970 r. do Państwowego Szpitala Klinicznego w Gdańsku”. Krzysztof Malissa został przyjęty w stanie ciężkim 15.12.1970 z raną postrzałową. Rozpoznano u niego „rany cięte kończyny dolnej- prawego uda”. Przebywał w szpitalu do 17.12.1970. IPN Gd 431/1 t. 6-8 (1285/II-m).
Materiały KD MO w Gdańsku Śródmieściu z okresu 15.02.1970 - 20.02.1973 zawierające teczki osób inwigilowanych w związku z SO krypt. „Jesień 70”. W materiałach znajduje się „Arkusz inwigilowanego” Krzysztofa Malissy, podejrzewanego o „czynny udział w zajściach grudniowych”. 15.12.1970 został zatrzymany. Tego samego dnia wszczęto dochodzenie w związku z tym, że ww. był podejrzany o udział w zbiegowisku publicznym, gdzie dopuszczono się "gwałtownych zamachów na zdrowie i życie osób oraz mienie społeczne". W czasie zatrzymania stawiał czynny opór. Zlecono przeprowadzenie wszechstronnego wywiadu na temat Krzysztofa Malissy w miejscu jego zamieszkania z uwzględnieniem miejsca pracy, opinii wśród sąsiadów, utrzymywanych kontaktów itp. W planie były także rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz kontrolne. Planowano także pozyskać OZI dla zapewnienia stałego dopływu informacji na temat ww. Inwigilację zakończono 20.02.1973, uznając że Krzysztof Malissa „nie zadawał się [już] z elementem podejrzanym”. IPN Gd 003/169 t. 8/3 (189/IV).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku/ Biura Śledczego MSW dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” z lat 1970-1971. W materiałach znajdują się meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronika wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Krzysztof Malissa figuruje w wykazie chorych leczonych w II Klinice Chorób Wewnętrznych oraz w „Wykazie kontuzjowanych w zajściach ulicznych na terenie m. Gdańska”. Rozpoznano u niego rany cięte kończyny dolnej- prawego uda. Przebywał w szpitalu od 15 do 17.12.1970. IPN Gd 466/20 (188/IV, 154/21).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku zawierające materiały SO krypt. „Jesień 70” z okresu od 02.01.1971 do 31.01.1971. Krzysztof Malissa figuruje w „Wykazie zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 dla Komendy Miejskiej MO Gdańsku” oraz w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 niepracujących” - wykaz dla Wydz. Kryminalnego. IPN Gd 003/170 t. 1/2 (190/IV).
Akta administracyjne KW MO w Gdańsku zawierające kopie wybranych materiałów z okresu od 12.12.1970 do 02.04.1971 ze Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70” dotyczącej Grudnia 1970 w województwie gdańskim (informacje dotyczące wydarzeń, wykaz śledztw i dochodzeń, oceny polityczno-operacyjne, wykaz osób zatrzymanych, informacje dotyczące uczestników wydarzeń, informacja dot. strat materialnych; meldunki sytuacyjne, meldunki do MSW, kronika wydarzeń, wykazy osób poszkodowanych). Krzysztof Malissa figuruje na „Wykazie chorych przyjętych 15.12.1970” z rozpoznaniem rany postrzałowej uda prawego. IPN Gd 371/251.
.