Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Maszczyk
Miejsce urodzenia: Wilkowice
Data urodzenia: 08-10-1944
Imię ojca: Ferdynand
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70. Stanisław Maszczyk został przyjęty 15.12.1970 w stanie ciężkim do Kliniki Chirurgii Urazowej po „wypadkach ulicznych”. Rozpoznano u niego złamanie podstawy czaszki z wgnieceniem. IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 28, 82 (15/IV).
Kopie wybranych materiałów ze Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70” dotyczącej Grudnia 1970 w województwie gdańskim - informacje dotyczące wydarzeń, wykaz śledztw i dochodzeń, oceny polityczno-operacyjne, wykaz osób zatrzymanych, informacje dotyczące uczestników wydarzeń i strat materialnych; meldunki sytuacyjne, meldunki do MSW, kronika wydarzeń, wykazy osób poszkodowanych. Stanisław Maszczyk figuruje w „Wykazie chorych przyjętych w dniu 15.12.1970”. Został przyjęty do Kliniki Chirurgii Urazowej w stanie ciężkim z rozpoznaniem złamania podstawy czaszki z wgnieceniem. IPN Gd 371/250, IPN Gd 371/251.
Materiały operacyjne KWMO w Gdańsku z lat 1970-1971 do akcji krypt. „Jesień 70” (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych” i o poniesionych obrażeniach podczas wydarzeń; informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Stanisław Maszczyk figuruje w kilku wykazach osób poszkodowanych podczas „wydarzeń grudniowych”. Został przyjęty do szpitala w stanie ciężkim 15.12.1970. Rozpoznano u niego złamania kości czaszki z wgnieceniem kości skroniowej prawej i stłuczenie mózgu. IPN Gd 431/1 t. 2-9 (1285/II-m).
Materiały operacyjne KWMO w Gdańsku oraz Biura Śledczego MSW dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70”. W materiałach znajdują się meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronika wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Stanisław Maszczyk figuruje w „Wykazie chorych leczonych w Klinice Urazowej”. IPN Gd 466/20 (IPN 0748/20, 188/IV, 154/21).
.