Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Pieńkowski
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 11-02-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) o kryptonimie "Kosz-Bud" (nr rej. Ko 17245) prowadzona w okresie 23.08.1979-05.02.1990 przez Wydz. III A/V KWMO/WUSW w Koszalinie. Henryk Pieńkowski został zarejestrowany do SO "Kosz-Bud" 1.02.1982 pod nr. Ko 20247 jako podejrzany o "negatywną postawę wobec obecnej rzeczywistości" - z racji swojej byłej aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. IPN Sz 00107/121 (207/IV).
Henryk Pieńkowski 17.05.1983 został zarejestrowany pod nr. Ko 20247 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Miot" nr rej. Ko 20419 prowadzonej w okresie 26.03.1982-22.12.1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Koszalinie. W sprawie występuje jako aktywny działacz podziemnego NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. W stanie wojennym podejrzewany o celowe opóźnienia w wykonywaniu zadań zleconych przez dyrekcję w swoim zakładzie pracy, który był w ówczesnym czasie zmilitaryzowany. Uważany za "przeciwnika socjalizmu". W dniu 22.12.1982 zatrzymany przez funkcjonariuszy SB WUSW w Koszalinie jako podejrzany o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Materiały sprawy zniszczono w 1990 roku, jednak w 1986 część z nich, w tym dotyczące Henryka Pieńkowskiego, wyłączono z teczki i zarchiwizowano pod numerem 5140/II. IPN Sz 00105/172 (5140/II).
.