Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Bielski
Miejsce urodzenia: Raków
Data urodzenia: 04-01-1937
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zygmunt Bielski był rozpracowywany przez SB KPMO Wysoka Mazowiecka w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rejestr. Bi 7068, prowadzonego w okresie 12.12.1967-27.08.1975 (brak kryptonimu sprawy). Sprawa związana była z odmową powrotu do Polski członka rodziny ww. z wyjazdu do Francji. Materiały II-1552/b zniszczono protokołem brakowania 67/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zygmunt Bielski występował w materiałach o sygn. II-21790/0 złożonych do archiwum w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie. Ich opis zachował się w Sprawie Obiektowej krypt. "Związek" (sygn. IPN Sz 00107/85 t. 11). Akta o sygn. II-21790/0 dotyczyły starań Zygmunta Bielskiego o wyjazd do rodziny zamieszkałej w Wielkiej Brytanii i jego krytycznej postawy dotyczącej polityki władz partyjnych i rządowych. W wyniku rozpoznania ww. i jego małżonki SB ustaliła, że posiadają oni liczną rodzinę zamieszkującą w "krajach kapitalistycznych". Materiałów II-21790/0 brak.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Związek” (rej. Ko 18709), prowadzona przez Wydz. III „A”, a następnie Wydz. V KWMO w Koszalinie w okresie od 21.10.1980 do 23.03.1983, dotycząca Międzyzakładowych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych (NSZZ) „Solidarność” powstałych na terenie b. woj. koszalińskiego. Zygmunt Bielski Występuje w t. 11 materiałów jako członek NSZZ „Solidarność”, wchodzący w skład Zarządu Oddziału w Bobolicach i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Bobolicach. IPN Sz 00107/85 t. 11 (167/IV).
Zygmunt Bielski został 9.02.1963 zarejestrowany pod numerem Bi 2388 przez Samodzielną Grupę Specjalną KWMO w Białymstoku w ramach sprawy operacyjnej krypt. "Student". Materiały sprawy nie zachowały się. Materiałów Ag-3144 brak.
.