Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alojzy
Nazwisko: Bekier
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 03-06-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alojzy Bekier został zatrzymany w dniu 22.06.1946 przez Prokuraturę Wojskową w Bytomiu za "współpracę z bandą". Wymieniony odmówił udziału w walce z oddziałem AK za co został skazany na 5 lat więzienia. Od dnia 07.10.1946 karę odbywał w więzieniu w Raciborzu. Alojzy Bekier został zwolniony z więzienia na mocy amnestii w dniu 06.07.1947 przez PUBP w Raciborzu. Materiałów So. 351/46 brak.
Akta sądowe. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13.05.2003, uchylił wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.06.1946, skazujący Alojzego Bekiera na karę śmierci (m.in. za to, że "będąc dowódcą 3 kompanii 37 p.p. w dniu 17.06.1946 w Kończycach Wielkich w trakcie ochrony obiektów przygotowanych do tzw. referendum ludowego w czasie ataku grupy podziemia poakowskiego, nie wyczerpawszy stojących do jego rozporządzenia środków ochrony, powierzone mu stanowisko poddał") oraz uchylił orzeczenie Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 20.07.1946 który złagodził ww. karę do 5 lat więzienia oraz umorzył postępowanie wobec Alojzego Bekiera. IPN Po 1053/232 (Cs.Un.34/99).
.