Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Wojciech
Nazwisko: Brożbar
Nazwisko rodowe: Brożbar
Miejsce urodzenia: Gać pow. Przeworsk
Data urodzenia: 17-03-1939
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Brożbar był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), nr rejestr. 3510. Sprawa ta była prowadzona przez SB z KW MO Przemyśl i RUSW Przeworsk w latach 1981-1989 i dotyczyła Krzysztofa Brożbara jako przewodniczącego Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i następnie "aktywnego członka byłej >Solidarności< Rolników Indywidualnych" na terenie gminy Gać. Prowadzenie tego Kwestionariusza Ewidencyjnego rozpoczęto 24 grudnia 1981 i zakończono dnia 24.10.1989 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności". Te materiały SB dotyczące "operacyjnej kontroli" Krzysztofa Brożbara zawierają między innymi doniesienia kilku tajnych współpracowników SB. Akta KE złożono do archiwum pod sygn. 1059/II. IPN RZ 034/576 (1059/II), IPN Rz 00142/587/D (1059/2) mikrofilm.
Krzysztof Brożbar figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Ludowiec" (nr rej. 4268). Sprawa ta była prowadzona przez SB z KP MO / RUSW Przeworsk od dnia 13 grudnia 1982 do 12 czerwca 1986 i dotyczyła stwierdzonego kolportażu "nielegalnych ulotek" na terenie gminy Gać. W grupie pięciu osób podejrzanych i inwigilowanych był m.in. Krzysztof Brożbar. Akta te zawierają między innymi doniesienia kilku tajnych informatorów SB - mieszkańców ww. gminy. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 708/II. IPN RZ 034/341 (708/II), IPN Rz 00142/373/D (708/II) mikrofilm.
.