Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Bogdan
Nazwisko: Świderski
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 22-09-1954
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Świderski w dniu 09.09.1983 został zarejestrowany pod numerem BB 7743 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kalendarz” (nr rej. BB 7012) prowadzonej przez Wydział V KWMO/WUSW w Bielsku-Białej. Sprawa została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 22.02.1983 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie 24.03.1983 przekwalifikowana na SOR. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała, działa grupa pracowników wywodząca się z „byłych aktywistów” NSZZ „Solidarność”, która zajmuje się kolportażem „nielegalnych broszur, ulotek i wydawnictw” oraz organizuje zbiórki pieniężne na pomoc rodzinom internowanych. W związku z prowadzoną sprawą w dn. 25.08.1983 przeprowadzono przeszukanie w miejscu pracy i zamieszkania Zdzisława Świderskiego (wynik negatywny), który został zatrzymany na 48h. Zwolniony w dn. 26.08.1983 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Ww. „przestał pozostawać w aktywnym zainteresowaniu” w dn. 20.07.1984 z powodu „zaprzestania prowadzenia nielegalnej, wrogiej działalności”. SOR „Kalendarz” zakończono 25.07.1984 z uwagi na fakt „całkowitego rozbicia nielegalnej grupy funkcjonującej w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała”. W dniu 01.08.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1790/II. IPN Ka 047/1235 t. 1-3 (1790/II).
.